Provinciale coalitieakkoorden benadrukken belang bibliotheek

(Bron: VOB)

Uit een analyse van de provinciale coalitieakkoorden door VOB en SPN blijkt dat openbare bibliotheekvoorzieningen in vrijwel alle provincies worden gezien als onmisbaar voor de leefbaarheid van wijken, buurten en dorpen. Provincies benadrukken het belang te investeren in voorzieningen als de bibliotheek als randvoorwaarde voor een vitale gemeenschap. 

In de coalitieakkoorden is veel aandacht voor het voorzieningenniveau, de leefbaarheid en het belang van basisvaardigheden. Meerdere coalitieakkoorden verwijzen hierbij expliciet naar het recent verschenen advies ‘Elke Regio Telt!’. Provincies benadrukken het belang van de maatschappelijke bibliotheek als laagdrempelige basisvoorziening. Bibliotheken worden benoemd als belangrijke partner bij de aanpak van laaggeletterdheid, het ontwikkelen van basisvaardigheden en bij het bevorderen van ontmoetingen. Verschillende coalitieakkoorden benadrukken het belang van de POI’s om bibliotheken hierbij te ondersteunen. 

Concrete plannen uit de provincies

De provincie Limburg onderzoekt de mogelijkheden van een gratis bibliotheeklidmaatschap voor Limburgers met een kleine beurs. In Zuid-Holland zal de provincie plannen uitwerken voor het behoud van bibliotheken in gemeenten waar voorzieningen dreigen te verdwijnen. In Utrecht zorgt de provincie voor passende oplossingen in kleine dorpen waar de bibliotheek niet groot opgetuigd kan worden. Overijssel ontwikkelt een aanvalsplan basisvaardigheden, met de bibliotheek als belangrijke partner. De provincie Drenthe gaat aan de slag met ‘Dorpskracht’ om te onderzoeken wat een dorp minimaal aan voorzieningen nodig heeft om een levendige, sociale en bereikbare kern te houden. Alleen in Noord-Brabant is de coalitievorming nog gaande.


Gerelateerde berichten