In memoriam Hans Metz

Hans Metz onderweg naar Riga in een oude bibliobus. Foto via Rijnbrink.

We ontvingen het droevige bericht dat op 8 maart 2022 Hans Metz is overleden, hij werd 78 jaar. Hans Metz was vanaf 1980 directeur van de PBC Oost-Overijssel. Deze organisatie fuseerde 1 januari 1989 met de PBC West-Overijssel waar Henk Middelveld directeur was. Samen vormden ze de directie van de nieuwe organisatie Overijsselse Bibliotheek Dienst (OBD), één van de rechtsvoorgangers van Rijnbrink.

Op de website van Rijnbrink leest u een In memoriam. Hieronder beschrijft Bibliotheekblad columniste Els-Rademaker Vos (gepensioneerd leidinggevend bibliothecaris bij de Overijsselse Bibliotheek Dienst en tot 2006 consulent voortgezet onderwijs) haar herinneringen aan Hans.

Mijn herinnering aan Hans Metz

Januari 1990. Bibliotheekcentrale Overijssel West gevestigd in Zwolle en Bibliotheekcentrale Overijssel Oost gevestigd in Borne gingen fuseren. Nieuwe naam: Overijsselse Bibliotheek Dienst (OBD). Met het nieuwe gebouw in Nijverdal.En toen kreeg ik twee directeuren. Henk Middelveld uit Zwolle en Hans Metz uit Borne. Dit was een mooie combinatie. Henk was meer het type manager en Hans was meer de man die heel benaderbaar was. En hij bracht uit Borne prachtige dingen mee.

Ik denk aan de Overijsselcollectie. Een kostbare collectie prachtige boeken over Overijssel. En niet alleen boeken maar ook bijvoorbeeld kaarten. Een belangrijke collectie die door de jaren heen is uitgebreid. De collectie is voor gebruikers toegankelijk gemaakt door speciale catalogi uit te geven. Ik vind het ook heel mooi dat uit die collectie ook initiatieven werden geboren als de website: Wie is wie in Overijssel.

Een ander heel mooi initiatief is de collectie bladmuziek en partituren die is aangeschaft voor blaasorkesten. Als blaasorkesten een officieel concert willen geven dan moeten er op de lessenaars partituren liggen waarvoor auteursrechten zijn betaald. En dat voor heel veel partituren. Voor alle instrumentengroepen. Terecht dat er auteursrecht betaald moet worden. Maar voor veel orkesten is dat een zware financiële last. Door het lenen van die partituren (waarvoor auteursrechten zijn betaald) uit deze bibliotheek voor blaasorkesten werd en wordt dat bezwaar opgeheven.

En dan is er de band die was opgebouwd met de regionale omroep RTVOost gevestigd in Hengelo. Door Hans Metz kregen mijn collega Ans Poort en ik de kans boeken te bespreken. Dat deden wij in het zondagochtendprogramma van Dorothee Oosting. Elke zondagmorgen bespraken wij boeken. Twee boeken per uitzending. De ene zondag Ans en de andere zondag ik. Daarvoor gingen wij een keer per vier weken naar Hengelo waar de opnames voor de boekenrubriek werden gemaakt. Ans en ik bepaalden de keuze en maakten ook de tekst. Het was heel mooi om te doen. Acht jaar hebben we dit gedaan. Er zijn nog steeds banden tussen de rechtsopvolger van de OBD, Rijnbrink, en RTV Oost in bijvoorbeeld het tv programma Klik ‘m aan.

Dit zijn dierbare herinneringen aan Hans Metz die prachtige initiatieven en ideeën meebracht in die fusie.

Ik condoleer hierbij de echtgenoot van Hans, zijn kinderen en kleinkinderen en wens hen veel sterkte in deze moeilijke tijd.

Els Rademaker-Vos.

Gerelateerde berichten