SCHUNCK Bibliotheek ontvangt kwaliteitscertificaat CBCT

SCHUNCK Bibliotheek heeft een kwaliteitscertificaat ontvangen van de Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT). Hiermee werd nogmaals bevestigd dat het Digi-Taalhuis voldoet aan de kwaliteitsnormen.

Met een toekenning van 61 van de maximaal 69 te behalen punten scoorde SCHUNCK op alle onderwerpen positief en zelfs ruim boven het landelijke gemiddelde van 49,2 punten. Een belangrijk onderdeel van de toetsing is het maatschappelijke effect en de toekomstbestendigheid. Met het certificaat heeft SCHUNCK de bevestiging gekregen dat de functies, organisatie en diensten, op een juiste manier uitgevoerd worden en dat aan alle kwaliteitsnormen wordt voldaan. Het certificaat is vier jaar geldig.

SCHUNCK is erg blij met de uitslag. Het is een erkenning voor de taalvrijwilligers, alle samenwerkingspartners en het team van SCHUNCK. Sandra Uijlenbroek, Manager SCHUNCK Bibliotheek: “Taal opent een deur naar de wereld. Dat zien we hier dagelijks in ons Digi-Taalhuis terug. Onze bezoekers van het Taalcafé zijn daar een toonbeeld van. Naast de kennis van Nederlandse taal levert hun deelname ze nieuwe contacten en vriendschappen op en helpen ze elkaar aan enorm veel informatie. Zo is het Taalhuis echt een opstap naar heel veel meer dan enkel taalvaardigheid”.

Volgens de auditor van CBCT: “Het Digi-Taalhuis van SCHUNCK is een verbindende factor tussen de diverse initiatieven die er zijn in Heerlen om laaggeletterdheid te bestrijden en ervoor te zorgen dat de deelnemers een leven lang kunnen leren, (beter) mee kunnen doen in de maatschappij, uit een sociaal isolement komen en zelfredzaam kunnen zijn. De investering in het opbouwen van een goed netwerk zorgt ervoor dat ook via partners steeds meer inwoners de weg naar het Digi-Taalhuis weten te vinden. Het is voor de komende periode een uitdaging om de succesvolle groei en ontwikkelingen in goede banen te blijven leiden.”

De Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT) toetst als onafhankelijke organisatie de kwaliteit van bibliotheek- en cultuurorganisaties en van programma’s en diensten voor geletterdheid.

Gerelateerde berichten