Bibliotheek Midden-Brabant roept gemeenteraad Goirle op bezuiniging terug te draaien

In een brief aan de gemeenteraad verzoekt Bibliotheek Midden-Brabant de voorgenomen bezuiniging van 300.000 euro op drie cultuurinstellingen, waaronder de bibliotheek, te heroverwegen. Bibliotheek Midden-Brabant verwijst daarbij naar het op 11 februari uitgebrachte advies van de Raad voor Cultuur.

De gemeente Goirle (circa 24.000 inwoners) besloot op 14 november 2019 dat cultureel centrum Jan van Besouw, Factorium Podiumkunsten en de bibliotheekvoorziening, die verzorgd wordt door Bibliotheek Midden-Brabant, in het kader van een grote bezuinigingsopgave van 1,9 miljoen euro gezamenlijk met 300.000 euro gekort worden. De bezuiniging werd nodig geacht vanwege de almaar stijgende kosten op de jeugdzorg en de wmo. De drie cultuurinstellingen, die nu nog 1,1 miljoen euro subsidie krijgen, moeten onderling bepalen hoe ze de bezuiniging van drie ton willen invullen. De drie formuleerden een reactie op dit bezuinigingsplan dat ze in maart zullen bespreken met wethouder Johan Swaans en tot die tijd willen ze hun voorstel niet openbaar maken, aldus het Brabants Dagblad.

De bibliotheek gaf tijdens het besluitvormingsproces over de bezuinigingsplannen in oktober en november aan de afgelopen 10 jaar reeds ruim 25% te hebben moeten bezuinigen terwijl er meer taken zijn bijgekomen, en dat de nieuwe bezuiniging betekent dat er nog eens een korting van bijna 25% bovenop komt.

Peter Kok, directeur van Bibliotheek Midden-Brabant, en Jan Verschure, manager Bibliotheken Regio Zuid, roepen de gemeenteraad in een brief nogmaals op om de bezuinigingen te heroverwegen bij de behandeling van de Voorjaarsnota en de begroting voor 2021 tijdens de raadsvergadering van 31 maart. Kok en Verschure verwijzen in hun brief (pdf) naar het op 11 februari uitgebrachte advies van de Raad voor Cultuur, dat ze als bijlage bijgevoegd hebben.

Kok en Verschure wijzen er op dat volgens de Raad voor Cultuur bibliotheken juist extra steun verdienen gezien de resultaten van het PISA-onderzoek 2018, waaruit bleek dat de leesvaardigheid onder Nederlandse scholieren in het voortgezet onderwijs de afgelopen jaren sterk is gedaald. ‘Bibliotheken zijn een basisvoorziening die een dergelijke achterstand moeten ondervangen, daar moet niet op worden beknibbeld.’

Bibliotheek Midden-Brabant stelt in de brief: ‘Met de aangekondigde verdere bezuiniging van €300.000 voor de Bibliotheek, Factorium en Jan van Besouw in Goirle delen wij de bezorgdheid van de Raad voor Cultuur. Hiermee breekt de Gemeente Goirle alle verandering en lokale maatschappelijke waarde van de Bibliotheek Goirle in één klap af. Wij doen dan ook een beroep op u om bijgevoegd rapport met aandacht te lezen en het besluit dat u in november heeft genomen ten aanzien van de bezuinigingen te heroverwegen bij het opstellen en vaststellen van de Voorjaarsnota en de gemeentelijke begroting 2021.’

Minister Van Engelshoven kondigde na de publicatie van het advies van de Raad voor Cultuur en de evaluatie van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) aan dat er een convenant komt waarin de betrokken bestuurlijke partijen afspreken hoe ‘iedere inwoner van Nederland […] binnen een redelijke afstand toegang tot een volwaardige openbare bibliotheek [heeft]’. In een reactie riepen KB, VOB en SPN gemeenten op om pas op de plaats te maken met bezuinigingsplannen en te wachten op dit convenant, dat rond de zomer verwacht wordt.

Geef een reactie
Gerelateerde berichten