Statement Bibliotheekblad Oekraïne / inhoud nummer 3

Zoals u ziet heeft de cover van editie 3-2022 (komt uit op 25 maart) een ander logo dan normaal. De kleuren van de Oekraïense vlag. Wij zijn diep geschokt door de heftige gebeurtenissen in Oekraïne en we willen ons solidair tonen met de mensen en met de collega’s in de bibliotheeksector. De Russische inval heeft voor de bibliotheken en erfgoedinstellingen verstrekkende negatieve gevolgen. Het risico van vernietiging van unieke collecties is levensgroot. Wij hopen dat deze afschuwelijke oorlog snel voorbij is en dat Oekraïne weer een veilig en vrij land wordt. Elk mens heeft recht op vreedzaam leven en werken in een vrij land. Dit zijn grondrechten, vastgelegd in nationale en internationale verdragen. Die mogen nooit geschonden worden! Wat dat betreft sluiten we ons volledig aan bij de landelijke campagne #hArtforUkraine van het culturele veld. Veel meer culturele instellingen en bibliotheken doen mee aan deze actie. Voor meer informatie en meedoen zie h-artforukraine.nl

Redactie en uitgever Bibliotheekblad

Hieronder leest u de inhoud van nr 3.

Collega
Na ruim twintig jaar werken in het basisonderwijs was Sue Koldenhof toe aan iets nieuws. Ze begon als gastvrouw in Bibliotheek West-Achterhoek en is inmiddels in dienst als bibliotheekmedewerker.

De impact en publieke waarde van de OB
In opdracht van het Wise Directeurenoverleg zette Frank Huysmans in een rapport uiteen hoe bibliotheken hun impact en publieke waarde beter over het voetlicht kunnen brengen.

Biebactiviteit
Door het structureel bundelen van de krachten van de (voor)leesconsulenten van Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta en Bibliotheek de Boekenberg in Spijkenisse is er nu één gezamenlijk team Jeugd & Educatie.

Frans Bergfeld, voorzitter van SPN
Minder bezig zijn met borgen, meer met innoveren. Onder het voorzitterschap van Frans Bergfeld maakt SPN (Samenwerkende Provinciale Ondersteuningsinstellingen Nederland) scherpere keuzes.

Bijzondere bibliotheken
De natuurhistorische boekencollectie van Teylers Museum bestrijkt een breed spectrum: van botanie, zoölogie, paleontologie en natuurkunde tot en met atlassen en reisverslagen.

Ontwikkelproject The Third Space van start
Met de start van het project The Third Space maken negen bibliotheken zich op voor de toekomst. Zij ontwikkelen tegelijk een blauwdruk voor andere bibliotheken die hun leden meer willen bieden dan de vertrouwde fysieke plek.

Wisseling van de wacht bij Bibliotheek De Kempen
Op de dag van de liefde – 14 februari gaf Anneke Schellens, directeur-bestuurder van Bibliotheek De Kempen, het stokje door aan Irene Helderman. Samen blikken ze terug én kijken ze vooruit.

Topstukken
In deze aflevering een geestige protestuitgave uit de jaren zestig, waaruit blijkt dat protesteren niet alleen op verbeten of luidruchtige wijze kan, maar ook ontwapenend, als een jong hondje.

De tomeloze opmars van de minibieb
Ze schieten als paddenstoelen uit de grond: minibiebs, ruilbibliotheken, openbare boekenkasten of ‘free little libraries’. Het einde van de groei in Nederland is nog lang niet in zicht.

Onderzoek
BoekStart vormt voor kinderen van 0 tot 4 jaar het startpunt van de lees- en taalontwikkeling.  In het kader van dit aanbod is de stand van zaken omtrent de product- en dienstverlening van openbare bibliotheken voor kinderen van 0 tot 4 jaar via de Bibliotheekmonitor in kaart gebracht.

Een kijkje bij onze oosterburen (deel II)
Met de door Aat Vos heringerichte jeugdafdeling heeft Stadtbibliothek Gütersloh de eerste stap gezet naar een make-over van de hele bieb.

Service design in Antwerpse bibliotheken
In Antwerpen namen ze de klant als uitgangspunt om bibliotheekdiensten te ontwikkelen. Dat leverde de inwoners veel op: geen boetes meer, ruimere openingstijden en maximale inzet op leesplezier en taalontwikkeling van kinderen en jongeren.

Management
Eén dag per week is Marc Rodenburg, naast zijn functie bij het Maastrichtse Centre Céramique, directeur bij de Heuvellandbibliotheken. In die beperkte tijd doet hij wat hij kan om het bibliotheekwerk aldaar naar een volgend niveau te tillen.

Gerelateerde berichten