Symposium STOF (28/11)

Illustratie: Photo by Papaioannou Kostas on Unsplash

(Ingezonden mededeling)

Op maandag 28 november organiseert de reflectiegroep Digitale Bibliotheek het symposium STOF. De reflectiegroep organiseert dit symposium in het kader van de toekomstverkenning ‘de bibliotheek in het digitale domein’. Alle leden van de koers- en reflectiegroepen zijn hiervoor van harte uitgenodigd.

Tijd: 9.30 uur tot 18.00
Locatie: Art Centre Delft
Aanmelden: via dit formulier

Samen gaan we begeleid aan de slag met twee hoofdvragen:
•Wat betekent het om als professional, organisatie, netwerk ‘iets te moeten’ met de toekomst die je niet werkelijk kunt kennen?
•Hoe geef je die opgave op een intelligente, onderzoekende en werkbare manier vorm?

Sprekers
Vijf inspirerende “uitdagers” gaan op 28 november met ons in gesprek en aan het werk naar aanleiding van deze twee vragen. Ze introduceren ieder op eigen wijze een ander perspectief op kijken naar de toekomst, maar bovenal gaan ze samen met ons in gesprek en aan de wandel. Deze dag bestaat uit een aaneenschakeling van kleine en grotere ontmoetingen, verruimende en verdiepende gesprekken en verrassende ervaringen. Aan het eind van de dag weten we nog steeds niet hoe de toekomst eruitziet, maar hebben we wel samen ervaren, gedeeld en besproken wat het van ons als individu, organisatie, netwerk vraagt om toekomstgericht te werken.

Onze uitdagers op 28 november zijn:

Tessa Cramer – lector Designing the Future
Tessa biedt haar publiek toegespitste handvatten en instrumenten om zelf met de toekomst aan de slag te gaan. ‘Het is verwonderlijk dat we in tegenstelling tot terugkijken (geschiedenis), nauwelijks leren vooruit te kijken’.

Vera Hofman – dirigent, fluitist en maker
Vanuit de gedachte “Wat zullen onze (achter-)kleinkinderen ervan denken dat we zo achteloos met de aarde omgaan?” initieerde Vera het project Letters to the Future, waarbij ze ons uitnodigt om met een brief aan ons fictieve achterkleinkind na te denken over zowel de toekomst als onze nalatenschap.

Hanna van Mourik – Broekman – artistiek leider van Stormkamer
Hanna ontwikkelde de Stormkamer-methode. Deze aanpak ontleedt een maatschappelijk vraagstuk in vier stappen: de Tafel, De Salon, de Ontmoeting en het Sluitstuk. In feite zijn het maatschappelijke toekomstverkenningen, maar dan ván en met het publiek en ín het theater.

Tabo Goudswaard – social designer, spreker en adviseur
Samen met Jetske van Oosten schreef Tabo het boek Maakkracht, waarin zij ervoor pleiten om de grote problemen van deze tijd te gaan zien als ontwerpopgaven. Alleen dan kunnen we bestaande systemen radicaal veranderen.

Collectief Walden – groep kunstenaars en denkers
Het Collectief Walden voelt de urgentie van de ecologische crisis en is gefascineerd door de potentiële kracht van smeltend landijs. In de delta van Europa werken ze aan een monument voor de ramp die gaat komen: Gedenk te overstromen. Hoe gedenken we een ramp die ons nog te wachten staat? En welke invloed heeft dit op de keuzes die we vandaag maken?

Context
De toekomst doet een appèl op ons als mens én als bibliotheekprofessionals. Ieder van ons voelt dat. Je een voorstelling van de toekomst maken en die vervolgens vertalen naar acties in je werk en leven zijn geen invuloefeningen en kunnen dat ook niet zijn. Verbeelden en vertalen gaan gepaard met een hoop onzekerheid, onduidelijkheid, dilemma’s en ongemakkelijke keuzes. Het zijn processen waarin verbinding, creativiteit, een open blik en samen zoeken naar beeld en taal een belangrijke rol spelen. Het vraagt iets van ons als professionals en daar gaan we het met elkaar over hebben. Een goed gesprek dus!

Wie, wat, waar?
We gaan een dag lang, van 9.30 tot 18.00 uur, flink aan het werk op een fantastische locatie: Art Centre Delft. Drie spraakmakende inleiders zetten ons aan het denken over hoe wij ons kunnen en misschien wel moeten verhouden tot de toekomst. Inspirators uit verschillende vakgebieden werken met ons aan manieren om de toekomst en onze rol daarin als professionals te onderzoeken en te bevragen. Deze werkdag vraagt van alle deelnemers een actieve inbreng. Heb je zin om mee te werken? Je bent van harte uitgenodigd! Ken je een collega voor wie STOF waardevol kan zijn? Stuur de uitnodiging dan gerust door.

Club STOF
Op 28 november vormen we ook CLUB STOF; een groep hemelbestormers die het vervolgsymposium over de digitale toekomstbibliotheek in het eerste kwartaal van 2023 organiseert. Ben jij een van hen? Later meer…

Vragen?
Heb je vragen over STOF? Neem contact op met:

Frank Bergsma (inhoudelijk)
Yvonne MacLean (organisatie)
Paul Cornelissen (organisatie)

Gerelateerde berichten