Toegankelijke themakisten helpen leerlingen met een visuele beperking om meer te lezen

Voelen, luisteren, leren en vooral lezen. Deze combinatie staat centraal bij de eerste toegankelijke themakisten voor basisschoolleerlingen met een visuele beperking. De themakisten zijn ontwikkeld voor cluster-1-scholen om het lezen door leerlingen die niet of slecht kunnen zien te bevorderen.

Elke themakist bevat een boek en verschillende spel- en leerelementen in onder andere braille, grootletter, reliëf, audio of een combinatie hiervan. De boeken die centraal staan, zijn allen ook beschikbaar in audio, braille en grootletter. De collectie Themakisten bestaat uit vijf thema’s voor de onderbouw; Dieren, Familie, Op school, Ziek zijn en Feesten. En vijf thema’s voor de bovenbouw; Afval, Emoties, Oorlog, Vakantie en Voertuigen. De Themakisten zijn ontwikkeld door de CBB en Passend Lezen in samenwerking met professionals uit het cluster-1-onderwijs en is mogelijk gemaakt door de KB.

Noodzaak van toegankelijke themakisten
Het zijn de eerste themakisten die toegankelijk zijn voor kinderen met een visuele beperking. Voor scholen binnen het reguliere onderwijs was het altijd al mogelijk om themakisten aan te vragen bij de openbare bibliotheek in de buurt/regio. Voor de scholen van Visio en Bartiméus was deze mogelijkheid er niet omdat de materialen en activiteiten in de themakisten vaak niet toegankelijk zijn. Door het ontwikkelen van toegankelijke themakisten, en deze beschikbaar te stellen via Passend Lezen, wordt het ook voor de cluster-1-scholen mogelijk om activiteiten rondom een boek uit te voeren en het leesplezier te bevorderen. De scholen Visio Rotterdam en Bartiméus Zeist zijn de eerste twee scholen die de nieuwe themakisten hebben ontvangen.

Leesbevordering
De collectie themakisten draagt bij aan leesbevordering en leesplezier voor kinderen met een visuele beperking. De themakisten bieden de leerlingen de mogelijkheid om alle leesvormen binnen de collectie van Passend Lezen te ontdekken. Als bibliotheek voor mensen met een leesbeperking, wil Passend Lezen de bekendheid van de collectie vergroten om uiteindelijk meer leerlingen te laten lezen op de manier die het beste bij ze past, zowel op school als in hun vrije tijd.

Bibliotheekservice Passend Lezen
Bibliotheekservice Passend Lezen is de bibliotheek voor mensen met een leesbeperking en biedt onder andere boeken, kranten en tijdschriften in aangepaste leesvormen. Als stichting stelt Passend Lezen zich ten doel om mensen met een leesbeperking toegang te geven tot de wereld van kennis en cultuur om zo de persoonlijke ontplooiing van mensen met een leesbeperking te stimuleren en hun positie in de samenleving te verbeteren. Passend Lezen is een onderdeel van het stelsel van openbare bibliotheken.

CBB
De CBB in Ermelo is gespecialiseerd in het toegankelijk maken van lectuur en informatie voor mensen met een leesbeperking. De CBB, gevestigd in Ermelo, is een veelzijdige en innovatieve organisatie die alle middelen beschikbaar heeft om leesbeperkingen te laten vervagen.

Gerelateerde berichten