Vernieuwde website literatuurgeschiedenis gelanceerd

Op initiatief van de Koninklijke Bibliotheek (KB) en de Taalunie is dit jaar de technisch verouderde, maar nog veel gebruikte website literatuurgeschiedenis.nl aangepast en in een modern jasje gestoken. De vernieuwde website werd onlangs gelanceerd. Met de vernieuwing is de website onder andere beter toegespitst op de behoeften van leraren Nederlands.

De aanpassingen van de website – nu te bezoeken via het webadres literatuurgeschiedenis.org – zijn doorgevoerd in overleg met letterkundige neerlandici, vakdidactici, leraren en leerlingen uit Nederland en Vlaanderen. Zij hebben de inhoud gecontroleerd, verbeterd en getest. Met de vernieuwing van de website hopen de KB en de Taalunie het literatuuronderwijs in Nederland en Vlaanderen te ondersteunen en inspireren, zo stelt de Taalunie. De website is specifiek ontwikkeld voor leerlingen in de bovenbouw van het Nederlandse voortgezet onderwijs en de derde graad van het Vlaamse secundair onderwijs en wordt ook gebruikt door (eerstejaars) studenten en andere belangstellenden in het Nederlandse taalgebied.

De aanpassingen betreffen onder andere een frisse, eigentijdse vormgeving en verbeterde navigatie- en zoekmogelijkheden. Ook inhoudelijk is er een en ander veranderd: de inhoud is geactualiseerd, er is meer aandacht voor literaire stromingen en er zijn nieuwe thema’s die dwarsverbanden door de tijdvakken bieden. Verder zijn er meer audio- en videofragmenten en meer verwijzingen naar relevante sites, zoals DBNL, de Vlaamse literaire canon en Lezen voor de Lijst. Tevens zijn er verwijzingen naar de reeks Geschiedenis van de Nederlandse literatuur toegevoegd. Hierdoor is de website nu nog geschikter als hulpmiddel bij het onderwijs, aldus de initiatiefnemers.

De vernieuwde site literatuurgeschiedenis.org is volgens de KB en Taalunie geen eindpunt: de bestaande teksten worden verder verbeterd en er volgen nog nieuwe teksten waardoor ook de nieuwste wetenschappelijke inzichten worden meegenomen. Bovendien werkt een werkgroep aan een thematische module die met een nieuwe didactische aanpak leraren helpt om in de klas met literatuurgeschiedenis aan de slag te gaan. Deze module zal begin 2021 beschikbaar zijn.

Geef een reactie
Gerelateerde berichten