VOB benoemt Anne Rube tot interim-voorzitter

De algemene ledenvergadering van de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) heeft op 10 december Anne Rube benoemd tot interim-voorzitter voor een periode van een à twee jaar. De VOB heeft met het oog op de transformatiefase waarin de vereniging verkeert besloten een interim-voorzitter te zoeken voor deze periode.

Anne Rube nam op 27 februari 2020 afscheid als directeur-bestuurder van Probiblio, de provinciale serviceorganisatie (PSO) voor de openbare bibliotheken in Noord- en Zuid-Holland, en ze werkt sindsdien als zzp’er vanuit huis.

Rube was – in de periode dat zij verbonden was aan Probiblio – onder meer voorzitter van de commissie Letteren en bibliotheken van de Raad voor Cultuur, vice-voorzitter van het CPNB-bestuur, secretaris / penningmeester van het bestuur van de stichting SPN, voorzitter van de VOB onderhandelingsdelegatie in de Stichting onderhandelingen Leenrecht (StOL) en lid van de werkgroep die de businesscase voor het Collectief Landelijk Bibliotheeksysteem (CLB) maakte. Daarvoor was zij onder andere werkzaam als directeur-uitgever bij Thieme Meulenhoff en directeur van J.M. Meulenhoff.

Anne Rube is de opvolger van Michaël van Straalen, die op 12 september 2019 liet weten zijn voorzitterschap per direct te beëindigen omdat hij naar eigen zeggen niet voldoende tijd voor het voorzitterschap vrij kon maken. Van Straalen was op 6 december 2018 aangetreden als voorzitter. Hij was de opvolger van Marleen Barth, die in maart 2018 opstapte als voorzitter van de VOB na ophef die was ontstaan over haar functioneren als voorzitter van de PvdA-fractie in de Eerste Kamer en als gevolg daarvan de toenemende druk van verschillende VOB-leden die aandrongen op Barths aftreden.

Geef een reactie
Gerelateerde berichten