VOB staat niet achter WLIC 2024 in Dubai

Photo by David Rodrigo on Unsplash

De Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) kan zich niet vinden in het besluit van de International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) om het World Library and Information Congress 2024 (WLIC 2024) in Dubai te laten plaatsvinden. Tijdens de raadpleging onder IFLA-leden over dit onderwerp heeft de VOB aangegeven dit besluit niet te ondersteunen.

De voornaamste redenen hiervoor zijn dat de LHBTQ+ SIG-werkgroep tijdens dit congres geen presentatie mag geven en dat IFLA ermee akkoord gaat dat de rol van bibliotheken in de acceptatie en emancipatie van de LHBTQ+ gemeenschap niet behandeld mag worden.

De VOB staat voor een inclusieve en veelzijdige bibliotheekgemeenschap waarin iedereen, ongeacht hun achtergrond, welkom is om deel te nemen. De beperkingen die aan het WLIC 2024 in Dubai worden opgelegd, zijn daarmee in strijd.

Gerelateerde berichten