Taalhuis Rotterdam gecertificeerd

Taalhuis Rotterdam van Bibliotheek Rotterdam heeft onlangs een kwaliteitscertificaat ontvangen van de Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT). Hiermee voldoet de organisatie aan belangrijke kwaliteitsnormen die gelden voor bibliotheek- en cultuurorganisaties.

Taalhuis Rotterdam scoorde op veel onderwerpen positief. Een belangrijk onderdeel van de toetsing is het maatschappelijke effect en de toekomstbestendigheid. Met het certificaat heeft Bibliotheek Rotterdam de bevestiging gekregen dat de organisatie, functies en diensten van Taalhuis Rotterdam, op een juiste manier uitgevoerd worden en dat aan alle kwaliteitsnormen wordt voldaan. Het certificaat is vier jaar geldig.

Bibliotheek Rotterdam is erg blij met de uitslag. Theo Kemperman, directeur-bestuurder: “Fijn en motiverend om deze erkenning te krijgen voor onze inzet en de professionaliteit van onze medewerkers en vrijwilligers”. De auditor van CBCT schrijft in het rapport: “Bibliotheek Rotterdam vindt het belangrijk om met het Taalhuis goed aan te sluiten bij het beleid van de gemeente en zoekt actief de samenwerking op. De samenwerking wordt zowel vanuit het Taalhuis als vanuit de gemeente gewaardeerd. De gemeente sprak vol lof over het Taalhuis.”

De Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT) toetst als onafhankelijke organisatie de kwaliteit van bibliotheek- en cultuurorganisaties en van programma’s en diensten voor geletterdheid.

Gerelateerde berichten