Voorgenomen fusie Bibliotheek HLB en Bibliotheek Gooi en meer

Ondertekening door directeuren Marian Buvelot van Gooi en meer en Pauline Gmelig Meyling van Huizen-Laren-Blaricum Foto: Bibliotheek hlb

Op 25 januari 2022 is de intentieovereenkomst tussen de stichting bibliotheek Huizen-Laren-Blaricum en stichting bibliotheek Gooi en meer ondertekend. Hierin wordt het voornemen bevestigd van een juridische fusie tussen beide bibliotheken. Ondersteunend hieraan is de fusienota ‘Lokaal sterker door regionale opschaling‘ vastgesteld. Deze nota omvat het onderzoek van de redenen tot een fusie over te gaan. Kort samengevat verwachten de bibliotheken dat ze door een fusie een robuustere organisatie creëren. Dat zorgt voor versteviging van de dienstverlening voor leden, bezoekers en inwoners. En daarbij versterking van de organisatie, de externe positionering en efficiency. Er wordt kortom een betere onderhandelingspositie gecreëerd, medewerkers krijgen meer mogelijkheden en de organisatie zal hierdoor minder kwetsbaar zijn. Dit zorgt voor een toekomstbestendige bibliotheek voor een groot deel van ‘t Gooi.

In 2022 zal de fusie worden voorbereid en begeleid door een extern bureau. De beoogde fusiedatum – om als nieuwe organisatie te gaan werken – is gepland op 1 januari 2023.
De gemeenten, als opdrachtgever van de bibliotheken, zullen nauw worden aangesloten op dit traject.

Gerelateerde berichten