Voorleesgroep Kinderopvang bestaat 25 jaar

Foto: Marcel Krijgsman

De Voorleesgroep Kinderopvang vierde haar 25-jarig bestaan in Bibliotheek Muntweg in Nijmegen. In 1997 startte deze groep van 50-plussers met voorlezen aan peuters in de kinderopvang. Een initiatief van Bibliotheek Gelderland Zuid, kinderopvangorganisatie KION en seniorennetwerk SWON (nu Sterker). De huidige groep voorlezers is nog altijd even enthousiast. De voorleesgroep slaat twee vliegen in één klap: het voorlezen stimuleert de taalontwikkeling van peuters, en de senioren blijven actief en doen zinvol werk.

Aan de grote ovale tafel in de bibliotheek aan de Muntweg zitten tien senioren aan de koffie met appeltaart, zeven dames en drie heren. Eén heer is helaas verhinderd. Ze vieren vandaag het 25-jarig jubileum van hun voorleesgroep. Iedere week bezoeken ze ieder een vaste peutergroep in de kinderopvang om voor te lezen. De voorlezers bouwen vaak een hechte band op met de kinderen.

Lonneke Bisschop, programmacoördinator van de Bibliotheek Gelderland Zuid, is initiatiefnemer van de voorleesgroep. In 1997 startte ze met een groep van 25 voorlezers. In de loop van de jaren vielen er mensen af en kwamen er mensen bij. De huidige groep bestaat uit elf voorlezers, waarvan André de Groot de langstzittende is. Hij leest al meer dan 15 jaar voor, momenteel bij kinderopvang De Wieken in de Wolfskuil. “Laatst zei een peuter tegen mij, ‘André ik houd van jou’. Nou, dan maakt je hart wel een sprongetje hoor. Je bouwt echt een band op met de kinderen. Ik mis ze als ze vier worden en naar groep 1 gaan.’

Flapjesboeken
Ine maakt al meer dan tien jaar deel uit van de voorleesgroep en leest wekelijks twee keer voor: één keer bij kindcentrum TOON in Neerbosch-Oost en één keer op De Buut in Nijmegen-Oost. Twee scholen in twee totaal verschillende wijken. “De kinderen op De Buut groeien op met veel boeken thuis, en het merendeel spreekt van huis uit Nederlands. Bij TOON heeft ruim 80% van de leerlingen een niet-Nederlandse achtergrond, deze leerlingen groeien op met een andere thuistaal. Er was eens een meisje dat nog nooit een boek had gezien. Voorlezen is op deze school echt een uitdaging, maar ook superbelangrijk. Door voor te lezen leren de kinderen steeds meer Nederlandse woorden. Ik gebruik boeken met veel plaatjes en weinig tekst. Flapjesboeken bijvoorbeeld, de kinderen schieten dan naar voren om allemaal tegelijk een flapje open te doen.”

Harmen van Straaten
Het feest is compleet als illustrator en schrijver Harmen van Straaten zijn opwachting maakt. Deze uit Arnhem afkomstig kinderboekenmaker is bekend van boeken als ‘Hé, wie zit er op de wc’ en ‘Alle wielen in de file’. Hij vertelt over zijn werk en geeft een korte tekenles. Alle voorlezers krijgen een prentenboek van hem mee naar huis, om voor te lezen in ‘hun’ peutergroep. Want of je nou in Neerbosch-Oost of Nijmegen-Oost woont, van de boeken van Harmen van Straaten wordt ieder kind blij.

Gerelateerde berichten