IFLA-congres Rotterdam verplaatst naar 2023

Het World Library and Information Congress (WLIC), dat in 2021 in Rotterdam plaats had moeten vinden, zal nu in 2023 georganiseerd worden. Organisator IFLA heeft vanwege de coronapandemie besloten tot een nieuwe opzet, met in 2021 een editie die volledig online plaats zal vinden.

De IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions) geeft aan vanwege de onzekerheid over de gezondheids-, economische en reissituatie een congres in de oorspronkelijke vorm in 2021 niet realistisch te achten. Daarom zal de editie van volgend jaar volledig online plaatsvinden, met ondersteuning van het Nederlands Nationaal Comité (gevormd door Bibliotheek Rotterdam, de Koninklijke Bibliotheek (KB), de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB), de samenwerkende POI’s Nederland (SPN) en de bibliotheek van Erasmus Universiteit Rotterdam).

Het congres dat voor 2021 gepland was in Rotterdam wordt doorgeschoven naar 2023. Dit wordt een hybride congres, met een combinatie van fysieke en online elementen.

Op 9 april maakte de IFLA reeds bekend het congres dat dit jaar in augustus in Dublin had moeten plaatsvinden, af te gelasten. Dublin zal nu in 2022 fungeren als gaststad voor de conferentie, die eveneens een fysieke en een online component zal kennen.

De IFLA geeft aan de uit nood geboren ingrepen te willen gebruiken om voor haar jaarlijkse conferentie een nieuwe aanpak te gaan hanteren. De internationale bibliotheekorganisatie spreekt van een ‘new, more inclusive format’. Bij de nieuwe opzet spelen milieuoverwegingen een rol (vermindering van CO2-uitstoot), maar ook wil de IFLA het probleem adresseren dat vele bibliothecarissen en informatieprofessionals het jaarlijkse congres niet bij kunnen wonen. Om die reden wil de bibliotheekorganisatie voor de toekomst een format ontwikkelen dat naast de traditionele fysieke conferentie ook een substantiële digitale component biedt.

Geef een reactie
Gerelateerde berichten