18 miljoen euro extra voor de Informatiepunten Digitale Overheid in bibliotheken

Foto: Landelijke Huisstijl / KB

(Video onder bericht)

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft besloten om de komende jaren ruim 18 miljoen euro extra vrij te maken voor de Informatiepunten Digitale Overheid in bibliotheken. Dit geld is bedoeld om meer burgers te helpen met vragen of problemen rondom de digitale overheid, of hun digitale vaardigheden te helpen vergroten. Staatssecretaris Raymond Knops: ‘De laagdrempelige hulp die bibliotheken hierin kunnen bieden, helpt de kloof tussen de burgers en de overheid te verkleinen.’

De budgetverruiming voor de Informatiepunten Digitale Overheid (IDO’s) is opgenomen in de najaarsnota en betekent dat bibliotheken deze maatschappelijke dienstverlening flink kunnen uitbreiden. Maaike Toonen, programmamanager Basisvaardigheden van de KB, de nationale bibliotheek, noemt de extra ondersteuning goed nieuws voor minder-digitaalvaardigen: ‘Nederland telt naar schatting vier miljoen mensen die moeite hebben met computergebruik en digitale administratiezaken. Met deze extra middelen kunnen bibliotheken zorgen voor bijvoorbeeld meer getraind personeel en verruiming van de openingstijden van de balies.’  

Belangrijke rol
De verruimde steun voor deze dienstverlening van bibliotheken past in de Agenda Digitale Overheid (NL DIGIbeter), waarin staat dat iedereen mee moet kunnen doen in de digitale samenleving. Staatssecretaris Knops: ‘Het is fantastisch dat er sinds de start in 2019 nu 400 Informatiepunten actief zijn. Inmiddels zijn er ruim 16.000 vragen gesteld. De afgelopen jaren hebben we gezien hoe belangrijk bibliotheken zijn in het bieden van hulp bij het verbeteren van digitale vaardigheden, doordat de drempel om daar binnen te stappen laag is.’

Volgens Toonen kunnen bibliotheken de budgetuitbreiding goed gebruiken. ‘Bibliotheken geven aan dat de IDO’s flink worden bezocht. De CoronaCheck-app zorgde voor een piek, maar er zijn ook veel terugkerende vragen, zoals bijvoorbeeld rondom de DigiD. Er zijn bibliotheken die moeite hadden om te voldoen aan de hoeveelheid vragen voor de IDO’s. Voor hen maakt dit extra geld het bijvoorbeeld mogelijk om het Informatiepunt gedurende de hele dag open te houden.’

Landelijke beschikbaarheid
De eerste 15 Informatiepunten Digitale Overheid werden in 2019 in bibliotheken verspreid door het land geopend. De Informatiepunten komen voort uit een samenwerking van de zogeheten Manifestgroep: een netwerk van uitvoerings­organisaties van de overheid, de bibliotheken, de provinciale ondersteuningsinstellingen en de KB. Naar verwachting zullen er in 2022 zo’n 500 Informatiepunten zijn. Toonen: ‘In drie jaar tijd zijn de IDO’s doorgegroeid tot een structurele dienst. Wanneer alle beoogde Informatiepunten zijn geopend, is er bij iedereen eentje in de buurt.’

IDO samenwerkingspartners
De Informatiepunten Digitale Overheid vormen een samenwerking tussen uitvoeringsorganisaties van de overheid (verenigd in de Manifestgroep): bibliotheken, de provinciale ondersteuningsinstellingen en de KB. De uitvoeringsorganisaties van de overheid zijn: de Belastingdienst, CAK, CBR, CIZ, het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), de Huurcommissie, het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO), de Raad voor Rechtsbijstand, de RDW, de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Samen met de VOB (de Vereniging Openbare Bibliotheken), de KB en de provinciale ondersteuningsinstellingen werkt de Manifestgroep eveneens aan de kwaliteitstoetsing van de IDO’s.

Geef een reactie
Gerelateerde berichten