Akkoord over nieuwe cao voor openbare bibliotheken en kunsteducatie

Op 1 juli 2020 is de nieuwe gezamenlijke cao voor de openbare bibliotheken en de kunsteducatiesector ingegaan, nadat zowel de FNV als de VOB heeft ingestemd met het onderhandelingsresultaat. Eind vorig jaar werd een voorstel van de werkgevers door de FNV-leden nog afgewezen. 

Het nieuwe voorstel (pdf) voor een gezamenlijke cao Openbare Bibliotheken en Kunsteducatie werd door de FNV in juni voorgelegd aan zijn leden. De FNV meldt hierover: ‘De VOB wilde niet meewerken aan een verlenging van de cao. Daarnaast moet er vanwege de coronacrisis rekening gehouden worden met gemeentelijke bezuinigingen, die ook de bibliotheken kunnen raken. Dat was voor ons de reden om het voorstel opnieuw aan onze leden voor te leggen.’
Een ruime meerderheid (bijna 80%) van de leden kon zich dit keer wel vinden in het voorstel, aldus de FNV. Ook de leden van de CNV hebben ingestemd met het cao-voorstel. De Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) is tijdens haar ledenvergadering van 8 juli eveneens akkoord gegaan met het voorstel, zo meldt de VOB.

In november vorig jaar werd het toen voorliggende voorstel van de werkgeversorganisaties VOB en Cultuurconnectie door een meerderheid (61,5%) van de FNV-leden nog afgewezen. De bezwaren richtten zich destijds met name tegen de verlaging van de zondagtoeslag van 70% naar 25% en de mogelijkheid om definitieve roosters zeven dagen van tevoren bekend te maken. Deze elementen zijn in de nu aangenomen cao-tekst gebleven, maar de FNV stelt dat er ook positieve elementen tegenover staan:

  • Twee loonsverhogingen van in totaal 5%.
  • Overwerktoeslag voor parttimers.
  • Afschaffing jeugdlonen en beperking van tijdelijke arbeidsovereenkomsten.
  • Het voorstel voor een overgangsmaatregel voor de verlaging van de zondagtoeslag is verbeterd ten opzichte van het voorstel van vorig jaar.

In het huidige voorstel zit een loonsverhoging met terugwerkende kracht van 3% per 1 januari 2020 en 2% per 1 januari 2021. (De VOB verwijst naar de nieuwe salaristabel per 1-1-2020 – pdf)

De VOB gaat verder met name nog in op de positie van studenten en scholieren en geeft daarbij aan dat in het nieuwe akkoord is afgesproken dat per 1 juli de jeugdschalen uit de cao OB, zoals die tot 1 juli golden, komen te vervallen in de nieuwe gezamenlijke cao voor openbare bibliotheken en de kunsteducatie (OB/KE). ‘Daarbij wordt in de cao OB/KE bepaald dat studenten en scholieren die een bijbaan hebben in de bibliotheek, niet meer onder de cao OB/KE vallen. Het begrip bijbaan moet nog worden omschreven; cao-partijen denken daarbij aan opruimkrachten en bediening in de horeca,’ aldus de VOB.

De nieuwe cao loopt van 1 juli 2020 tot 1 juli 2021. De afspraken in het goedgekeurde cao-voorstel worden de komende weken omgezet in een cao-tekst. De vakbonden en werkgeversvereniging die betrokken zijn bij de cao Kunsteducatie hebben eind vorig jaar al ingestemd met het cao-voorstel. De FNV merkt verder op: ‘Voorlopig wordt er nog gewerkt met verschillende functiewaarderingssystemen, salarisgebouwen en pensioenregelingen voor de Openbare Bibliotheken en voor de Kunsteducatie. Na de zomer gaan we beginnen met de harmonisatie van deze arbeidsvoorwaarden. Uitgangspunt van de FNV hierbij is dat de harmonisatie geen nadelige gevolgen mag hebben voor de huidige medewerkers.’

Geef een reactie
Gerelateerde berichten