Bibliotheek Afrika-Studiecentrum Leiden participeert in metadata-onderzoek met ERC-beurs

Een aantal boeken van Wole Soyinka (Nigeria, 2016).

De Europese Onderzoeksraad (ERC) heeft een ERC-beurs toegekend voor een periode van vijf jaar aan het project Almeda (African Literary Metadata). Informatiespecialist Ursula Oberst van de bibliotheek van het Afrika-Studiecentrum in Leiden zal hieraan met haar metadata-expertise bijdragen.

Het Almeda-project, opgezet door professor Ashleigh Harris van de Universiteit van Uppsala, zal nieuwe metadata aanmaken over Afrikaanse literatuur. De meeste beschikbare metadata van contemporaine literatuur zijn gebaseerd op gepubliceerde boeken, terwijl Afrikaanse literatuur ook vorm krijgt in orale poëzie, straattheater en een grote variëteit aan online vormen. Het doel van het project is om Afrikaanse literatuur beter vindbaar te maken door metadata te creëren en te linken. ‘Dit project is een poging om een oplossing te bieden voor het probleem dat een groot deel van de Afrikaanse literaire cultuur eenvoudigweg verdwijnt. Daar bovenop zal dit project uitzoeken hoe het hedendaagse Westerse begrip van het concept “literatuur” zich heeft ontwikkeld naast het kolonialisme’, aldus Harris.

De bibliotheek van het Afrika-Studiecentrum is al decennialang pionier op het gebied van metadata en open beschikbaarstelling van literatuur en wetenschappelijke publicaties.

Gerelateerde berichten