Bibliotheek Emmen en De Kunstbeweging gaan samen verder in het nieuwe jaar

Op foto: Directeur-bestuurder Nicole Stiekema en teammanager Samenleving Rineke Marwitz. (Foto: Bibliotheek Emmen)

Bibliotheek Emmen en De Kunstbeweging (Kennis en expertisecentrum in de gemeente Emmen) gaan samen verder in een nieuwe organisatie. De fusie van beide stichtingen is deze week definitief gemaakt. Na zorgvuldig onderzoek besloten beide organisaties in 2020 te gaan fuseren. Per januari 2022 zijn de krachten gebundeld in één stichting.

De afgelopen jaren werkten de Bibliotheek Emmen en De Kunstbeweging steeds meer samen. Dat beide organisaties elkaar goed aanvullen werd daardoor steeds meer duidelijk. De nieuwe organisatie wil een belangrijke functie vervullen voor alle inwoners van de gemeente Emmen door samen nog relevanter te zijn.

Nicole Stiekema, voorheen directeur-bestuurder van de Bibliotheek Emmen, neemt de rol als directeur-bestuurder van de nieuwe organisatie op zich. Stiekema: “Samen zullen we nog beter in staat zijn in te spelen op de lokale vraag en behoefte. We hebben veel te bieden op het gebied van basisvaardigheden en persoonlijke ontwikkeling. Veranderingen volgen elkaar echter steeds sneller op. Dit vraagt ook van ons een andere manier van werken. Door beide organisaties in één te combineren leggen we een stevige basis én zijn we beter in staat in te spelen op de veranderingen om ons heen. Op die manier behalen we het meeste resultaat met de middelen die we hebben.”

Rineke Marwitz, voormalig directeur-bestuurder van De Kunstbeweging, is aangesteld als plaatsvervangend directeur en teammanager Samenleving.

Ook een nieuwe Raad van Toezicht
Voor de nieuwe organisatie is er ook een nieuwe Raad van Toezicht benoemd. Geert Hoving is van buitenaf aangetrokken als voorzitter voor de nieuwe Raad van Toezicht. Hij is bekend met beide culturele instellingen en heeft veel ervaring als verbinder in het sociale domein. Om wel de kennis en ervaring vanuit beide organisaties te borgen zijn de overige RvT leden, leden vanuit de RvT van de Bibliotheek (Wim Snippe en Gerjanne Hilgen) en vanuit de RvT van De Kunstbeweging (Alex Niemeijer en Johan van der Kooi).  

Gerelateerde berichten