Bibliotheek Midden-Brabant ‘vertaalt’ de kernwaarden van de collectie naar een A4’tje

Onafhankelijkheid, betrouwbaarheid, toegankelijkheid, pluriformiteit, authenticiteit …. De vijf publieke waarden uit de bibliotheekwet (Wsob). Hoe zat dat ook alweer? Iedere keer de wet erbij nemen is niet erg praktisch. Ook het Gezamenlijk Collectieplan van de KB erop naslaan doe je niet snel even. Daarom heeft de Bibliotheek Midden-Brabant de publieke waarden vertaald naar de dagelijkse praktijk, en dat op één A4.

Hierdoor kun je heel eenvoudig de uitgangspunten checken voor hoe de bibliotheek omgaat met, bijvoorbeeld, een boek met mogelijk onbetrouwbare inhoud. Of je kunt de vraag van een bezoeker beantwoorden die wil weten hoe volledig de collectie is.

Aan de vijf publieke waarden uit de Wsob voegde de Bibliotheek Midden-Brabant vijf eigen collectiewaarden toe: Aantrekkelijkheid, duurzaamheid, meedenkende gebruikers en effectieve interne en externe samenwerking. ‘Dit zijn onze richtinggevende principes voor hoe we omgaan met de collectie. Ze volgen uit onze visie op de collectie’, zegt Adviseur Collectie Coosje van der Pol, die betrokken was bij het opstellen van de kernwaarden. Alle tien waarden samen vormen de Kernwaarden van de collectie.

Onafhankelijkheid op nummer 1
Tijdens een workshop in Bibliotheek Neude in Utrecht presenteerde de Bibliotheek Midden-Brabant haar kernwaarden van de collectie. Deelnemers bepaalden welke kernwaarde zij het belangrijkst vinden en waarom. Onafhankelijkheid, de eerste publieke waarde, werd daarbij het vaakst gekozen. Deelnemers vonden deze waarde vooral nú belangrijk omdat ze steeds vaker ter discussie staat. Aan de hand van de waarde onafhankelijkheid kun je, bijvoorbeeld, uitleggen waarom de bibliotheek niet op vraag boeken verwijdert uit de collectie.

Kernwaarden delen met de bezoeker
De Bibliotheek Midden-Brabant vindt het belangrijk om de kernwaarden van de collectie te delen met de bezoeker. Sommige vestigingen hebben ze op een zichtbare plek in de bibliotheek opgehangen. Andere vestigingen hebben een stapel afdrukken bij de informatiebalie liggen. Sinds kort staan de kernwaarden ook op de website. Online bezoekers kunnen daarbij aangeven of ze interesse hebben in hoe de bibliotheek werkt aan de collectie én aangeven of ze willen meedenken. De publieke waarden raken zo ook steeds beter bekend bij het publiek.

De Bibliotheek Midden-Brabant kan het andere bibliotheken aanraden deze kernwaarden ook te gebruiken. Óf gebruik ze om je eigen kernwaarden op te stellen. Wil je er een keer over verder praten? Neem dan contact op via coosjevanderpol@bibliotheekmb.nl

Download hieronder het document Kernwaarden van de collectie.


Gerelateerde berichten