Bibliotheek Rijen wordt hart van cultureel centrum De Boodschap

De vestiging van Theek 5 in Rijen gaat een centrale plaats krijgen in cultureel centrum De Boodschap. De bibliotheek is reeds gevestigd in het gebouw, maar bevindt zich nu, uit de loop, aan de achterkant. De gemeente reserveert voor de ingrijpende verbouwing ruim 700.000 euro.

De Rijense bibliotheekvestiging werd een kleine 25 jaar geleden ondergebracht in De Boodschap, dat tot 1996 dienst deed als een kerk, en waarin naast de bibliotheek ook een cultureel centrum, filmhuis en theater zijn ondergebracht. De herlocatie van de bibliotheek naar het hart van het gebouw moet zorgen voor een stimulans voor de vestiging van Theek 5. Het is de bedoeling dat de bibliotheek wordt verplaatst van de huidige locatie aan de achterkant naar het hart van het gebouw en gaat aansluiten op de foyer en de centrale entree aan de voorkant. De bibliotheek moet daardoor zichtbaarder worden en uitgroeien tot de ‘huiskamer’ van Rijen (circa 17.000 inwoners).
Uit de op 13 januari door Ingrid Langen (directeur Stichting Culturele Centra Gilze en Rijen (CCGR)) en Paul Adels (directeur bibliotheek Theek 5) gepresenteerde plannen blijkt onder andere dat over nagenoeg de gehele diepte van het gebouw één grote ruimte moet ontstaan waar de bibliotheek gevestigd wordt en waar onder meer plekken zijn voor een kinderhoek, de collectie en activiteiten. Als blikvanger komt nabij de hoofdingang een grote ‘stamtafel’, waaraan bezoekers koffie kunnen drinken, een boek kunnen lezen of een praatje kunnen maken.

Binnen de Rijense politiek leefden al enkele jaren plannen om cultureel centrum De Boodschap aan te pakken, zodat een meer toekomstbestendige bibliotheek zou ontstaan, maar in december 2018 besloot de gemeenteraad met enige aarzeling definitief akkoord te gaan met de verbouwing, die aanzienlijk duurder bleek uit te pakken dan aanvankelijk begroot. De verbouwing moet leiden tot meer bezoekers en de creatie van een nieuwe huiskamer en een sociale ontmoetingsplek voor het dorp. Ook is het de bedoeling dat de in het gebouw gevestigde organisaties meer samen activiteiten gaan organiseren, waardoor ook het aantal openingsuren zal toenemen. De gemeente hoopt dat hierdoor het aantal bezoekers aan de bibliotheek met 20 procent zal toenemen en aan De Boodschap met 15 procent.

De gemeente reserveert ruim 700.000 euro voor de ingrijpende verbouwing en jaarlijks ruim 30.000 euro voor het realiseren van ruimere openingstijden. De verbouwing heeft geen gevolgen voor de hoogte van de huur: de prijs per vierkante meter blijft gelijk. Tijdens de verbouwing blijft het centrum open en kunnen alle huurders gewoon terecht, zij het soms in een andere ruimte. Men hoopt begin maart te kunnen starten met de verbouwing en in de zomer af te kunnen ronden, zo meldt BN DeStem.

Geef een reactie
Gerelateerde berichten