Bibliotheekleden leenden flink meer audioboeken in 2022  

Digitaal luisteren stijgt ook onder bibliotheekleden aan populariteit, blijkt uit voorlopige cijfers van de online Bibliotheek. In 2022 werden er bijna 2,1 miljoen luisterboeken geleend via de online Bibliotheek, in 2021 waren dat er 1,9 miljoen. Ook jeugdleden blijken graag luisterboeken te lenen. Van de luisterboeken die in 2022 werden geleend, was 35% een jeugdtitel. Het aantal uitgeleende e-books is met ruim 5,3 miljoen nagenoeg gelijk gebleven aan dat van vorig jaar.  

Na de groeispurt in coronajaar 2020, is er nu sprake van een stabilisatie van het aantal e-bookuitleningen. Vorig jaar werden er een kleine 82.000 minder digitale boeken geleend dan de bijna 5,4 miljoen in 2021. In 2020 waren dat er ruim 5,6 miljoen. ‘Het gaat dus om een lichte daling van 1,5 procent’, licht Lieke Hoefs toe, online Bibliotheek-coördinator bij de KB nationale bibliotheek. ‘Ter vergelijking: in 2019 werden er bijna 3,9 miljoen e-books geleend. We kunnen dus stellen dat de stijging in het digitaal lezen en luisteren die door corona is ingezet aanhoudt.’ 

Meer online leden    
Ook het aantal mensen met een online Bibliotheekaccount is toegenomen; van 435.000 in 2021 naar 524.000 in 2022. Hoefs: ‘Zo zagen we het aantal accounts van jeugdleden stijgen van 144.000 naar 180.000. We stimuleren jeugdleden met allerlei campagnes om meer en ook vaker digitaal te lezen en luisteren. Door de Vakantielezen-campagne van afgelopen jaar zagen we een piek in nieuwe online abonnementen in de lezersgroep tot twaalf jaar.’  

Volgens Lieke Hoefs blijven de twaalf- tot achttienjarigen een lastig te bereiken leeftijdscategorie. ‘Ontlezing is in deze groep een welbekend probleem. We zien het dan ook als belangrijke taak om onder hen het lezen en luisteren te stimuleren. Zo werken we momenteel aan een campagne die op vmbo-leerlingen en mbo-studenten is gericht. De bibliotheken blijven er alles aan doen om het lezen en luisteren te stimuleren, of dat nu fysiek is of digitaal.’   

Bron cijfermateriaal
De cijfers in dit bericht zijn afkomstig van het Datawarehouse van de KB en hebben betrekking op de uitleningen bij de online Bibliotheek. De cijfers over het aantal fysieke uitleningen maken onderdeel uit van een groot aantal bibliotheekdata die jaarlijks worden gepubliceerd in samenwerking met het CBS. De meest recente bibliotheekstatistieken (uit 2021) zijn HIER te vinden. De publicatie van die bibliotheekstatistieken 2022 (de ‘Wsob-gegevenslevering’) volgt in juli.   


Gerelateerde berichten