Congres 100-jarig bestaan Bibliotheek Oss te volgen via livestream (24-9)

In een eerder bericht hebben wij al aandacht geschonken aan het 100 jarig bestaan van de Bibliotheek Oss op 24 september. Inmiddels is het programma bekend, en maakt de organisatie bekend dat het congres ook via een livestream gratis te volgen is. De link naar de livestream vindt u HIER. (Vrijdag 24 september van 13.00 tot 16.00 uur).

Het programma leest u hieronder.

In de voetsporen van Titus

Honderd jaar nadat Titus Brandsma aan de wieg stond van de Bibliotheek Oss laten we zien dat de Bibliotheek van nu in de kern hetzelfde doet als toen: mensen verleiden zichzelf te blijven ontwikkelen en samen met anderen kansen bieden aan de gemeenschap.

Vier sprekers gaan in op dit onderwerp en vertellen wat hun verwachtingen zijn voor de toekomst:

  • Daan Roovers, oud-Denker des Vaderlands en docent publieksfilosofie Universiteit Amsterdam;
  • Roman Krznaric (online), auteur van ‘De goede voorouder: langetermijndenken voor een korte termijn wereld’;
  • Habtamu de Hoop, politicus, jongste Tweede Kamerlid, maakt zich sterk voor kansengelijkheid en een leven lang ontwikkelen;
  • Wouter Sanderse, universitair docent educatie UvH Utrecht, richt zich op onderwijs, opvoeding, karaktervorming en bildung.

Daan Roovers

Daan Roovers is het boegbeeld van de Nederlandse publieksfilosofie. Als voormalig hoofdredacteur van Filosofie Magazine, oud-Denker des Vaderlands (2019-2021) docent publieksfilosofie aan de Universiteit van Amsterdam en programmamaker ontwikkelt Roovers nieuwe manieren om mensen aan het denken te zetten, altijd in verbinding met de actualiteit. Zo initieerde ze samen met Michael Sandel en Omroep Human de programma’s What’s the Right Thing to Do? en Change your Mind. Roovers is schrijver van onder meer Mensen maken: nieuw licht op opvoeden (2017) en Wij zijn de politiek: het denken van Daan Roovers (2019, samen met Marc van Dijk)

Roman Krznaric

Roman Krznaric (spreek uit: kriz-NAR-ik) is een filosoof die schrijft over de kracht van ideeën om de samenleving te veranderen.. Begin dit jaar verscheen De goede voorouder: langetermijndenken voor een kortetermijn wereld. We leven in een tijd waarin we cruciale beslissingen moeten nemen die van levensbelang zijn voor de generaties na ons. In het boek daagt hij de lezer uit te denken als kathedralenbouwers: om te bouwen aan iets waar je niet onmiddellijk zélf je voordeel uithaalt, maar waarvan je weet dat toekomstige generaties er wat aan hebben. Krznaric schreef eerder over het belang van empathie (Empathie : een revolutionair boek) en de kunst én het belang van ‘het plukken van de dag’ (Carpe diem : de geschiedenis van een culturele kaping). Ook is hij een van de oprichters van de Londense afdeling van The School of Life.

Habtamu de Hoop

Habtamu de Hoop is niet bang om zich uit te spreken. De jonge Fries (1998) werd als kandidaat voor de Partij van de Arbeid (PvdA) bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2021 verkozen als Tweede Kamerlid. Met zijn maidenspeech in de Tweede Kamer oogstte De Hoop, die als baby te vondeling werd gelegd in Ethiopië, veel lof. In deze eerste toespraak refereerde hij in een persoonlijk verhaal aan de kansen die hij kreeg in het leven en wat kansengelijkheid betekent, vooral in het onderwijs. “Kansengelijkheid komt niet zomaar aanwaaien. We hebben als samenleving en als politiek de verantwoordelijkheid om die te organiseren voor ieder kind.” 

Wouter Sanderse

Wouter Sanderse werkt als universitair docent Educatie bij de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht waar hij zich bezighoudt met filosofie van onderwijs en opvoeding. Met name is hij geïnteresseerd in bildung. Dat is het idee dat je (jonge) mensen meer leert dan alleen lesstof. Dat je hen ook maatschappelijke betrokkenheid en moreel besef bijbrengt, dat zij zichzelf kunnen ontplooien. Sanders deed drie jaar praktijkonderzoek naar bildung binnen Fontys Hogescholen. Onder zijn redactie verscheen in 2017 het boek Lezen voor het leven. Hierin worden zes vormende romans uit de westerse cultuur besproken die docenten kunnen gebruiken om leerlingen na te laten denken om hun eigen karakter.

Geef een reactie
Gerelateerde berichten