De Bibliotheek Eindhoven bouwt samen met inwoners en partners aan multifunctionele stadsdeelbibliotheken (Bibliotoop)

De multifunctionele stadsdeelbibliotheken in Eindhoven krijgen steeds meer vorm. Tijdens een informele bijeenkomst praatten inwoners, medewerkers en bestuurders van de betrokken kernpartners met geïnteresseerde raadsleden en wethouders Mieke Verhees (Wijken) en Saskia Lammers (Welzijn en cultuur & design) van de gemeente Eindhoven over de stand van zaken over de multifunctionele stadsdeelbibliotheken.

Aan hen werd ook het ‘Procesverslag Stadsdeelbibliotheken Eindhoven’ overhandigd. In dit verslag staat wat er in de afgelopen periode samen met inwoners en betrokken instanties in de stadsdelen Gestel, Tongelre, Woensel-Noord en Woensel-Zuid is ontwikkeld, wat er in ieder stadsdeel speelt en hoe de ideale multifunctionele stadsdeelbibliotheek eruit moet gaan zien.

Een multifunctionele stadsdeelbibliotheek voor ieder stadsdeel
De commissie Fiers bracht in 2021 het advies uit om in Eindhoven te investeren in een brede bibliotheekvoorziening per stadsdeel. In het Bestuursakkoord Eindhoven 2022 – 2026 ‘Samen Morgen Mooier Maken’ is de ambitie opgenomen om in elk stadsdeel van Eindhoven een multifunctionele stadsdeelbibliotheek te realiseren.

Een multifunctionele stadsdeelbibliotheek legt de verbinding tussen diverse domeinen. De Bibliotheek Eindhoven, CKE, gemeente Eindhoven, Lumens, Vrijwillige Hulpdienst Eindhoven en WIJeindhoven hebben hiervoor de handen ineengeslagen. Het is de bedoeling dat de faciliteiten en het programma van de stadsdeelbibliotheken voor alle inwoners in het stadsdeel beschikbaar en aantrekkelijk zijn. Ontmoeten, ontwikkelen en ontdekken staan daarbij centraal. Er blijkt behoefte te zijn aan allerlei activiteiten, zoals huiswerkbegeleiding, ondersteuning bij financiën, het ontwikkelen van digitale vaardigheden en taalbegeleiding.

“We streven naar een Eindhoven waar iedereen op een laagdrempelige manier de mogelijkheid heeft om te groeien en te leren. Dit doen we door de kracht van de bibliotheek, maatschappelijke organisaties en inwoners te bundelen. We zetten hierbij in op het versterken van basisvaardigheden, verbondenheid en ontmoeting,” aldus Albert Kivits, directeur-bestuurder van de Bibliotheek Eindhoven.

Bibliotoop; van, voor en door inwoners
Het concept en de bijbehorende nieuwe naam ‘Bibliotoop’, zijn enthousiast en warm ontvangen door inwoners en organisaties. Activiteiten en programmering worden in samenspraak met inwoners en partners ontwikkeld; constante inbreng en medewerking van inwoners en betrokken organisaties is hierbij uit uitgangspunt.

Judith van de Belt, directeur van Vrijwillige Hulpdienst Eindhoven: “Wij voelen een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor maatschappelijke vraagstukken en zien de urgentie om hierin samen op te trekken en onze krachten te bundelen. Mensen ontmoeten elkaar in de Bibliotoop. Op de locatie die al actief is op dit moment merken we dat Werkplaats Financiën goed wordt gevonden en de informatiedriehoek met Sociaal Raadsliedenwerk van Lumens en het Taalpunt van de Bibliotheek goed werkt. En inwoners hebben interesse in meer.”

Ambitie
Het college heeft inmiddels aan de gemeenteraad voorgesteld om ook de middelen beschikbaar te stellen voor het vijfde en zesde stadsdeel en voor de realisatie van een moderne bibliotheek in het centrum, inclusief het Expat Center. “Zoals we vandaag tijdens deze informele bijeenkomst hebben kunnen zien, is er veel enthousiasme bij de inwoners en de betrokken partijen. De Bibliotoop wordt een laagdrempelige plek in de buurt waar bewoners voor veel meer terecht kunnen dan alleen voor boeken. Het wordt een combinatie van een fijne ontmoetingsplek en een plek waar je kunt lezen, wat kunt leren, mee kunt doen aan activiteiten of zelf wat kan organiseren. Een plek waar iedereen welkom is”, aldus Mieke Verhees, wethouder wonen, wijken, ruimte en dienstverlening van de gemeente Eindhoven.

Het procesverslag is op de website van Bibliotoop te vinden, maar is ook hieronder te downloaden.

Gerelateerde berichten