Denk mee over de gegevenslevering voor bibliotheken in gecombineerde instellingen

(Ingezonden mededeling KB)

Deelt jouw bibliotheek op een of meerdere locaties het gebouw met andere organisaties? Of werkt jouw bibliotheek op bestuurlijk niveau met andere organisaties samen? En is het ieder jaar weer een puzzel hoe je het aantal bezoekers, medewerkers en de financiën exclusief voor de bibliotheek opgeeft in de Gegevenslevering Wsob? Meld je dan aan voor een van de focusgroepen voor bibliotheken in gecombineerde instellingen. Hierin gaan we samen aan de slag om de vragenlijsten beter te laten aansluiten op de praktijk.

Gedeeld gebouw of bestuur

Zes op de tien bibliotheeklocaties waren in 2020 onder één dak te vinden met andere organisaties, zoals culturele instellingen, scholen en maatschappelijk dienstverleners. In een op de vijf bibliotheekorganisaties wordt ook op bestuurlijk niveau samengewerkt. Zij delen niet alleen het gebouw, maar ook zaken als personeel en financiën.

Focusgroepen

Bibliotheken in dit soort gecombineerde instellingen worstelen ieder jaar met de opgave van het aantal bibliotheekbezoekers, -activiteiten, -medewerkers, -inkomsten en andere gegevens die in het kader van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) worden uitgevraagd. Om de Gegevenslevering Wsob beter te laten aansluiten op de praktijk, heeft de KB onderzoeksbureau Atlas Research gevraagd de knelpunten voor bibliotheken in gecombineerde instellingen in kaart te brengen, aanpassingen in de vragenlijst voor volgend jaar voor te stellen en deze te toetsen onder bibliotheken. Tijdens twee focusgroepen gaat Atlas Research het gesprek met bibliotheken aan om ervaringen en verbetersuggesties op te halen.

Data en aanmelden

Wil je hierover meedenken? Meld je aan bij Nadine van den Berg en vermeld op welke van de volgende data je beschikbaar bent:

  • Dinsdag 15 februari van 15.00 tot 16.30 uur
  • Donderdag 17 februari van 10.00 tot 11.30 uur
  • Dinsdag 22 februari van 10.00 tot 11.30 uur
  • Donderdag 24 februari van 13.00 tot 14.30 uur

In gesprek met stakeholders en andere sectoren

Atlas Research spreekt ook met relevante stakeholders, zoals de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB), Stichting Samenwerkende POI’s Nederland (SPN), het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Vereniging van Nederlands Gemeenten (VNG), over het belang van data over gecombineerde instellingen voor beleidsvorming en -evaluatie. Door ook te spreken met organisaties als het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), de Boekmanstichting en Museana wordt ook informatie verzameld over de aanpak van en ervaringen met gegevenslevering door gecombineerde instellingen uit andere sectoren. Hierbij werken Atlas Research en de KB nauw samen  met het Netwerk Gecombineerde instellingen en Cultuurconnectie, de branchevereniging voor cultuureducatie, amateurkunst en volksuniversiteitswerk. Cultuurconnectie heeft parallel aan het onderzoek van de KB een opdracht bij Atlas Research uitgezet om de huidige stand van zaken en de toekomstige ontwikkelingen omtrent multifunctionele culturele organisaties in Nederland in kaart te brengen.

Gerelateerde berichten