Oproep: sluit je aan bij netwerk gecombineerde instellingen!

Een voorbeeld van een MFA bij het Rozet.

(Ingezonden mededeling namens initiatiefnemers Samenwerking Gecombineerde instellingen)

Beste collega,

Onze culturele en educatieve sector is flink in beweging. Eén van de gevolgen is dat er lokaal steeds meer gecombineerde instellingen ontstaan. Vaak gaat het hierbij om een combinatie van bibliotheek, met een centrum voor de kunsten, soms nog uitgebreid met een volksuniversiteit, theater, museum, filmhuis, erfgoedinstelling of onderwijsbureau.

Deze gecombineerde instellingen zijn soms bestuurlijke fusies, maar bestaan ook gewoon als dakdeler binnen een multifunctionele accommodatie. In Bibliotheekblad nr.5 van 2021 stond er recent nog een artikel over genaamd ‘De Standalone bibliotheek verliest terrein’.

Gecombineerde instellingen kennen een andere dynamiek en uitdagingen dan enkelvoudige organisaties. Beginnend met het gebrek aan een gezamenlijke cao zijn er voor gecombineerde instellingen uitdagingen variërend van BTW tot benchmarking, branche- en sectorondersteuning tot het meten van maatschappelijke meerwaarde. En het meenemen van overheid, politiek en stakeholders in het succes en meerwaarde van gecombineerde instellingen.

Naast deze uitdagingen kenmerken gecombineerde instellingen zich juist door hun mogelijkheden om breder invulling te geven aan maatschappelijke opgaven zoals laaggeletterdheid, leven lang ontwikkelen of cultuureducatie en -participatie.

Kortom: de integratie van functies op lokaal niveau gaat (nog) niet gepaard met een integratie op provinciaal of landelijk niveau.

Om kennis te delen met elkaar en samen hierin op te trekken, vergaderen zo`n 30 gecombineerde instellingen al sinds 2020 vier keer per jaar met elkaar. In deze vergaderingen wordt kennis gedeeld en uitgewisseld en is er toegewerkt naar een netwerk van gecombineerde instellingen.

Dat netwerk is er nu en de volgende stap is het werken aan een gezamenlijke strategische (landelijke) agenda en verdieping op gedeelde thema`s. Rijnbrink ondersteunt dit initiatief. Er zijn in Nederland vele nieuwe gecombineerde instellingen in wording op dit moment. Ook zijn niet alle gecombineerde instellingen op de hoogte van ons initiatief. Vandaar dat we deze oproep plaatsen om hieraan deel te nemen.

Deelname staat vrij voor elke culturele instelling of bibliotheek die mee wilt vergaderen en mee wilt denken. Dus ben je een gecombineerde instelling of zijn er plannen om in de toekomst samen te gaan tot gecombineerde instelling, meld je dan aan voor de vergaderingen door een mailtje te sturen naar georges.elissen@rijnbrink.nl. Uiteraard ook voor vragen n.a.v. dit bericht.  

Namens de initiatiefnemers:

Gertjan Endedijk (Nieuwe Veste)

Jenny Doest (Rozet, Arnhem)

Bert Frölich (Kunstwerk!)

Astrid Vrolijk-de Mooij (Stadkamer)

Georges Elissen (Rijnbrink)

Geef een reactie
Gerelateerde berichten