Eerste Taalhuis ontvangt certificatie

Digi-Taalhuis West Maas en Waal is als eerste taalhuis in Nederland gecertificeerd. Het Digi-Taalhuis van Bibliotheek Rivierenland onderging een audit en daarbij werd onder andere bekeken wat de kwaliteit, het maatschappelijke effect en de toekomstbestendigheid is. Dit gebeurde aan de hand van de normen van het certificeringskader Zicht op Ontwikkeling. Dit certificeringskader is recent operationeel geworden en wordt uitgevoerd door Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT).

De CBCT meldt over Digi-Taalhuis West Maas en Waal dat die de boel goed op orde heeft. ‘Ze hebben de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden goed verdeeld en werken met korte lijnen. De gemeente is actief betrokken en zet zich ook echt in om laaggeletterdheid te bestrijden. Het Digi-Taalhuis bestaat nu 4 jaar en heeft 8 partners in de stuurgroep. De samenwerking is goed en er zijn korte lijnen. De basis is een stevig fundament van organisatiekracht en enthousiasme. Vier jaar geleden startte het Taalhuis en was het uitgangspunt meteen “als we het doen moeten we het goed doen”. Er werd dus al snel een groep gevormd waarbij de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden goed werden neergezet. Wethouder Bert van Swam: “Ik ben heel trots op het team en iedereen die hieraan meegewerkt heeft. Een dikke pluim ook voor alle passie en het enthousiasme waarmee dagelijks gewerkt wordt.” De samenwerking met de gemeente werkt motiverend en de mensen van het taalhuis zijn gedreven en ambitieus. De gemeente ziet het belang en ziet óók wat het oplevert,’ aldus de CBCT.

Het certificeringskader Zicht op Ontwikkeling werd in juni 2020 geïntroduceerd in aanvulling op het al sinds 2018 in gebruik zijnde certificeringskader Kwaliteit in Beeld. Certificeringskader bibliotheekwerk, cultuur en taal, met het oog op een specifieke kwaliteitstoetsing voor taalhuizen. Bij de toetsing worden zeven normen gehanteerd op het gebied van Beleid en financiën. Middelen, Samenwerking, Mensen, Producten en diensten, Resultaten en maatschappelijk effect, Handelen conform (privacy)wetgeving. Afgelopen jaren zijn er veel (soorten) taalhuizen ontstaan. Het kwaliteitskader, speciaal toegespitst én ontwikkeld door de taalhuizen zelf, moet inzicht bieden in de toekomstbestendigheid en in het maatschappelijke effect dat ze sorteren. Taalhuizen hebben zo een rapport in handen waarmee ze hun stakeholders kunnen laten zien waar ze staan en op basis waarvan ze zich kunnen doorontwikkelen. Daarnaast helpt het de gemeenten om inzicht te krijgen in gestelde ambities.

Beide certificeringskaders zijn gebaseerd op het INK-model en zijn ontwikkeld door CBCT en haar samenwerkingspartners: de VOB, Cultuurconnectie, de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), de Samenwerkende POI’s Nederland (SPN), Stichting Lezen en Stichting Lezen & Schrijven.

Geef een reactie
Gerelateerde berichten