FlevoMeer Bibliotheek opnieuw gecertificeerd

FlevoMeer Bibliotheek mag zich opnieuw een gecertificeerde bibliotheek noemen. Directeur Jan Gommer is trots op het resultaat en zijn medewerkers.


Na het nodige voorwerk van het auditteam en de medewerkers van FlevoMeer Bibliotheek én een volgeboekte auditdag van gesprekken met verschillende medewerkers en vrijwilligers, de OR, Raad van Toezicht en wethouder en beleidsambtenaar van de gemeente Zeewolde heeft FlevoMeer Bibliotheek een positief advies gekregen. De auditoren hebben op basis van de beschikbare documenten en gesprekken met veel direct betrokkenen en belanghebbenden de organisatie en de dienstverlening op de kwaliteitsnormen beoordeeld. Hieruit is geconcludeerd dat FlevoMeer Bibliotheek ambitieus en innovatief is, een solide basis heeft en professioneel functioneert met betrokken en gemotiveerde medewerkers en vrijwilligers.

De bibliotheek is behoorlijk in transitie. De nadruk komt steeds meer te liggen op de maatschappelijk educatieve functie van de bibliotheek. De nieuwe beleidsvisie van FlevoMeer Bibliotheek geeft een richting met doelen waaraan de komende vier jaar gewerkt wordt. Het doel van de certificering is kwaliteitsverbetering, bevorderen van innovatie en inzicht krijgen in het dagelijks werk. Verder kijkt het auditteam ook naar wat FlevoMeer Bibliotheek onderscheidend maakt in vergelijking met andere bibliotheken. 

FlevoMeer Bibliotheek werkt aan een geïnspireerd, geïnformeerd, betrokken en vaardig Flevoland. De nieuwe rol van FlevoMeer Bibliotheek in de samenleving wordt ingevuld vanuit vier maatschappelijke opgaven. De komende vier jaar werken wordt gewerkt aan de realisatie van: De geletterde samenleving, Participatie in de informatiesamenleving, Een leven lang ontwikkelen en De Plek. Deze opgaven dragen bij aan een zelfredzame samenleving.

Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal zorgt voor de certificering van Nederlandse openbare bibliotheken. De certificering geeft inzicht in wat FlevoMeer Bibliotheek goed doet en waar de bibliotheek aan kan werken. Ook wordt er gekeken hoe toekomstbestendig de bibliotheek is.

Gerelateerde berichten