Samenwerkingsverband PLUSbibliotheken vanaf 2023 onderdeel van de netwerkagenda

De Stichting Kennisplatform PLUScollecties, het samenwerkingsverband van de PLUSbibliotheken en erfgoedinstellingen draagt haar activiteiten vanaf januari over. De activiteiten van de vier werkgroepen worden voortgezet en geïntegreerd binnen de netwerksamenwerking tussen de Koninklijke Bibliotheek, Samenwerkende POI’s Nederland en de Vereniging van Openbare Bibliotheken. Hiermee worden de expertise en de activiteiten van het Kennisplatform structureel geborgd. De stichting Kennisplatform PLUScollecties wordt officieel per 1 januari 2023 opgeheven. De Plusbibliotheken en erfgoedinstellingen zelf blijven bestaan en blijven ieder hun eigen activiteiten en thema’s voortzetten.

Astrid Kraal, netwerkmanager Bibliotheekstelsel: “Als netwerkpartners benadrukken we het belang dat de activiteiten van Stichting Kennisplatform PLUScollecties worden gecontinueerd. Door de werkgroepen op te nemen in de netwerkaanpak behouden we de expertise en versterken we elkaar”. 

Wat gaat er concreet veranderen?

Met de voorzitters van de vier werkgroepen (Collecties, IBL, Metadata en Bladmuziek) wordt deze overgang komende maanden gerealiseerd.

  • De werkgroep Collecties zal worden gecontinueerd in gezamenlijkheid met de Koersgroep Collectie. De Koninklijke Bibliotheek is vanuit haar verantwoordelijkheid voor het gezamenlijke collectieplan het aanspreekpunt.
  • De werkgroep Interbibliothecair Leenverkeer (IBL) zal worden ondergebracht bij SPN, gezien de wettelijke taak die hiervoor bij POI’s is belegd.
  • De werkgroep Metadata zal haar activiteiten continueren in samenwerking met de Koninklijke Bibliotheek.
  • De activiteiten en expertise van de werkgroep Bladmuziek raken zowel aan de collectie als aan de expertise die aanwezig is binnen Musidesk Rijnbrink. Er zullen gesprekken plaatsvinden over de wijze waarop deze werkgroep het beste kan worden verbonden aan de netwerkagenda.

Meer informatie is te vinden op www.pluscollecties.nl.

Gerelateerde berichten