FlevoMeer Bibliotheek tevreden over voortgang pilot voor statushouders

Ruim een jaar geleden startte FlevoMeer Bibliotheek met het pilotproject AMIF Pro-actief, gericht op de participatie van mensen uit niet-westerse derde landen. Binnen dit project krijgen de deelnemers met verschillende trajecten ondersteuning en een duwtje in de rug om mee te doen in de samenleving. FlevoMeer Bibliotheek stelt dat er ruim een jaar na de start, ondanks de beperkingen die werden opgeworpen door de coronamaatregelen, goede resultaten geboekt zijn.

Door de lockdowns zijn er volgens FlevoMeer Bibliotheek weliswaar minder deelnemers bereikt, maar wel zijn er nieuwe vervolgtrajecten ontwikkeld. In Lelystad is het project Meedoen uitgezet voor vrouwen met een niet westerse achtergrond, een grote afstand tot de arbeidsmarkt of die niet of nauwelijks betrokken zijn bij de lokale samenleving. De deelnemers werken in zestien bijeenkomsten werken aan zelfvertrouwen en krijgen ze zicht krijgen op vervolgstappen: wat kan ik al, wat doe ik al en wat wil ik leren. Aan het eind van het traject hebben ze persoonlijke doelen geformuleerd en is een stappenplan gemaakt. Werkbedrijf Lelystad is enthousiast partner in dit project. De inloop voor Huis voor Taal heeft in alle zeven FlevoMeerbibliotheken last gehad van de coronamaatregelen, maar toch is geprobeerd om activiteiten zoveel mogelijk door te laten gaan. Zo is er in Dronten gestart met een speciale middag in het Open Leercentrum en een leesgroep voor jongeren, is er een plan en een projectgroep voor Huis voor Taal junior in Dronten opgestart en is de website www.flevowijzer.info gelanceerd tijdens het vijfjarig bestaan van Huis voor Taal Dronten. Ook is het Maatjesproject gestart, in het kader waarvan samen met de Stichting Vluchtelingenwerk deelnemers worden begeleid om hun weg te vinden in de gemeente en hun taal te verbeteren.

Tot het traject behoort ook een persoonlijk startgesprek gericht op autonoom leren, empowerment en coachend leren. Dit startgesprek, ontwikkeld en reeds toegepast in Lelystad, Dronten en Zeewolde, wordt geïntegreerd in het monitoringsinstrument De Taalverkenner.

FlevoMeer Bibliotheek meldt in het kader van het project ook theater in te zetten als een middel om sociale vaardigheden te oefenen. ‘Op speelse wijze gebruiken we taal en werken we aan het zelfvertrouwen van de deelnemers. Voor veel statushouders is theater een waardevolle vorm van leren. De deelnemers zijn intensief bezig met taal en theater om uiteindelijk een voorstelling te geven,’ aldus de bibliotheek.

FlevoMeer Bibliotheek ontving voor het project ‘Proactief-durven-doen en ervaren’ subsidie uit de Europese migratie- en veiligheidsfondsen 2014—2020. FlevoMeer Bibliotheek voert het project uit in samenwerking met de Stichting Welzijn Lelystad en InterConnect in de gemeenten Lelystad, Noordoostpolder, Urk, Dronten en Zeewolde. In het project wordt nauw samengewerkt met vrijwilligers, lokale maatschappelijke organisaties, gemeenten en ondernemers. FlevoMeer Bibliotheek bij de toekenning van de subsidie van een uniek project ‘dat goed aansluit bij al opgedane ervaringen en successen, dat een zinvolle bijdrage levert aan non-formeel leren en dat ook goed aansluit bij de wettelijke bibliotheektaken en de programmalijnen “Participatie en Zelfredzaamheid” en “Persoonlijke ontwikkeling” van de Koninklijke Bibliotheek. Sterker, het is een belangrijke ontwikkeling en vernieuwing van de wettelijke taken,’ aldus FlevoMeer Bibliotheek destijds.

Het project loopt nog tot en met december 2021.

Geef een reactie
Gerelateerde berichten