OBA moet twee miljoen euro bezuinigen vanwege corona

Vanwege sterk teruggelopen eigen inkomsten in de afgelopen maanden ziet OBA Amsterdam zich genoodzaakt om twee miljoen euro te bezuinigen. Dit betekent mogelijk dat er twintig voltijdsbanen geschrapt moeten worden, zo meldt bibliotheekdirecteur Martin Berendse in een interview met de Amsterdamse zender AT5. 

OBA-directeur Martin Berendse geeft in het interview aan dat vanaf half maart alle inkomsten uit zaalverhuur, horeca en dergelijke volledig zijn weggevallen toen de coronamaatregelen de bibliotheek dwongen de dienstverlening sterk te beperken. Hierdoor zal de bibliotheek dit jaar ongeveer de helft van de eigen inkomsten mislopen, zo schat Berendse in. Het gaat dan om rond de twee miljoen euro. In een videoboodschap aan het personeel heeft de bibliotheekdirecteur inmiddels laten weten dat dit kan leiden tot ingrijpende maatregelen, waarbij niet uitgesloten kan worden dat de personeelsformatie moet worden teruggebracht van 240 fte naar 220 fte. Hoeveel banen er precies zullen moeten verdwijnen is nog niet duidelijk, maar de ingreep zal ook merkbaar zijn voor de bezoeker omdat er minder medewerkers op de vloer aanwezig zullen zijn. Op de collectie zal dit keer in ieder geval niet bezuinigd worden. Berendse: ‘We willen er in ieder geval voor blijven zorgen dat onze collectie actueel blijft, want dat is ook een heel belangrijk uitgangspunt.’ Berendse wijst er verder op dat de OBA ook al een tijd bezig is te bezuinigen op de huisvestingskosten door te kiezen voor kleinere en goedkopere locaties.

Volgens AT5 ligt juist bij die huisvesting een pijnpunt, gegeven de plannen voor een nieuwe prestigieuze bibliotheek op de Zuidas, die in 2025 gerealiseerd zou moeten zijn. Berendse zegt daarover:‘Wij zouden heel dom zijn als we nu al zouden ingrijpen in verdere toekomstplannen, want dan ben ik twee extra problemen aan het creëren: ik los dit actuele probleem niet op én ik ben de toekomstontwikkeling van de OBA aan het tegenhouden.’ Overigens toonden de oppositiepartijen in de Amsterdamse raad zich vorig jaar ook al kritisch over de OBA-vestiging op de Zuidas. In een gezamenlijk opiniestuk in Het Parool riepen ze het college op af te zien van het ‘prestigeproject’ en het geld in plaats daarvan te steken in de zorg. Martin Berendse reageerde met een ingezonden brief in Het Parool, waarin hij onder andere wijst op het grote belang van de OBA bij het verkleinen van de kenniskloof tussen laag en hoog opgeleid. ‘Het is juist van enorm belang dat niet alleen de hoog opgeleide, maar ook de laag of anders opgeleide Amsterdammer de mogelijkheid krijgt te leren over en met digitale middelen. Daarom OBA NEXT, dat met datacollecties, leermiddelen en applicaties de opvolger wordt van de tekentafel aan de Keizersgracht,’ aldus Berendse.

Geef een reactie
Gerelateerde berichten