Gemeente Haarlem wil 6,5 miljoen reserveren voor vernieuwing en verduurzaming bibliotheken

Het Haarlemse college wil 6,5 miljoen euro investeren in de vernieuwing van de bibliotheekvestigingen in Haarlem. Met de investering moeten de vier vestigingen duurzamer, groener en innovatiever worden. Ook de bibliotheek levert een bijdrage en werft fondsen om de vernieuwing nog beter vorm te geven. De gemeente Haarlem wijst op het laagdrempelige karakter van de bibliotheek, waardoor de verschillende vestigingen een belangrijke rol in de wijk hebben als ‘huiskamer’. Met de voorgenomen investering van 6,5 miljoen euro wil het college deze huiskamerfunctie nog verder versterken door alle activiteiten in een prettige omgeving te kunnen bieden, en bovendien kunnen de bibliotheken zo klaargemaakt worden voor de toekomst. Onderhoud vindt met name plaats in de centrale vestiging. Het gebouw wordt verduurzaamd en krijgt een veel beter energielabel. De bibliotheek zelf levert ook een bijdrage en werft fondsen om de vernieuwing nog beter vorm te geven.
‘De inrichting van de wijkbibliotheken wordt vernieuwd om de veranderende functie van de bibliotheek, van een “boeken- naar een mensenbibliotheek”, beter te kunnen ondersteunen. De Haarlemse bibliotheken krijgen een mooie impuls,’ aldus de gemeente.

Haarlem heeft vier bibliotheekvestigingen: behalve de centrale vestiging aan de Gasthuisstraat bevinden die zich in Haarlem Noord, Oost en Schalkwijk. De bibliotheekvoorziening in de gemeente Haarlem wordt verzorgd door de Bibliotheek Zuid-Kennemerland.

De raadscommissie bespreekt de gewenste investering op donderdag 24 september.

Overigens was er begin dit jaar nog even sprake van een mogelijke verhuizing van de centrale vestiging van de bibliotheek naar het pand waar voorheen de V&D (en opvolger Hudson’s Bay) gevestigd was, maar uiteindelijk is toch gekozen voor verbouwing van het huidige pand. 

Geef een reactie
Gerelateerde berichten