Meldpunt SchrijversVeilig versterkt positie schrijvers tegen dreiging en intimidatie

Afgelopen maandag 3 juni is het platform SchrijversVeilig van start gegaan, dat tot doel heeft de positie van schrijvers te versterken. Schrijvers die bedreigd of geïntimideerd worden, kunnen bij SchrijversVeilig incidenten melden, advies inwinnen en ondersteuning krijgen na een incident. SchrijversVeilig, een initiatief van de Auteursbond, de Groep Algemene Uitgevers en het ministerie van OCW, maakt gebruik van de expertise en middelen van het in 2019 gestarte PersVeilig.nl voor journalisten.

De boekensector kampt met een groeiend probleem van dreiging en intimidatie. Dit speelt zich vooral online af, als schrijvers zich mengen in de actualiteit of als een schrijver onverwacht onder vuur komt te liggen. Ook in het religieuze domein zijn bedreigingen aan de orde van de dag. SchrijversVeilig zal auteurs en uitgevers adviseren en ondersteunen na een incident, maar heeft ook een preventieve taak. Het platform bestaat uit een meldpunt en een helpdesk waar schrijvers en uitgevers terecht kunnen nadat zij slachtoffer zijn geworden van intimidatie of bedreiging. Via de website SchrijversVeilig.nl kunnen zij een incident melden.

SchrijversVeilig is tot stand gekomen op initiatief van de Auteursbond, de Groep Algemene Uitgevers en het ministerie van OCW. Stichting Lira Fonds draagt financieel bij. Alle partners van het meldpunt staan voor een gezamenlijke inspanning om schrijvers, en uitgevers te beschermen en de vrijheid van meningsuiting en creatieve expressie te handhaven. Het platform PersVeilig – dat eind 2019 is opgericht en al veel kennis en ervaring heeft als het gaat om de dreiging van journalisten – leidt SchrijversVeilig en gebruikt de opgedane expertise om auteurs te helpen.
Peter ter Velde, projectleider PersVeilig en SchrijversVeilig: “We hebben buitengewoon nare aanvallen gezien op schrijvers de afgelopen jaren. Aanvallen die over alle grenzen heengingen. Als SchrijversVeilig willen we er voor schrijvers zijn. We willen hen helpen en ondersteunen zo veel als we kunnen. In de hoop dat hun positie sterker wordt in een gepolariseerd landschap”.

Onderzoek
In de tweede helft van 2024 zal SchrijversVeilig een onderzoek publiceren dat gedaan wordt onder auteurs om de grootte van de problematiek inzichtelijk te maken. Tot mei 2025 is er sprake van een pilotjaar. Daarna wordt besloten of het meldpunt voor schrijvers structureel wordt.

Gerelateerde berichten