Genomineerden Beste Bibliotheek & Beste Bibliotheekspecialist 2021 bekend

De jury, bestaande uit Peter Kok1, Hans van Velzen2, Jeanine Deckers3, Chris Wiersma4, Jolanda Robben5 en Menno Goosen6, heeft de shortlist voor de prestigieuze awards voor de Beste Bibliotheek en de Beste Bibliotheekspecialist 2021 samengesteld. In de periode 1 oktober tot en met 22 oktober is het voor het publiek en de lezers van Bibliotheekblad mogelijk om via bibliotheekblad.nl een stem uit te brengen op de genomineerden. Op de website zullen profielen van de bibliotheken en bibliotheekspecialisten geplaatst worden. De awards worden op 2 november uitgereikt tijdens een livestreamsessie die gehouden wordt bij NBD Biblion in Zoetermeer. Nadere informatie over het aanmelden voor deze livestream wordt tzt bekend gemaakt via de website en sociale media.

Door de coronacrisis viel het aantal inzendingen dit jaar in vergelijking met vorige jaren erg tegen. (In 2021: 15 aanmeldingen, in 2020, 31 aanmeldingen). Enkele bibliotheken haakten op het laatste moment af. Reden hiervoor was dat ze dit jaar maar beperkt open waren, en daardoor meenden niet te kunnen voldoen aan de voorwaarden voor deelname, alhoewel de jury nadrukkelijk heeft laten weten rekening te houden met de zeer lastige situatie waar bibliotheken in verkeerden. De jury, de uitgever en de hoofdredactie van Bibliotheekblad, maar ook hoofdsponsor NBD Biblion, hebben besloten om deze jaarlijkse prijs wel door te laten gaan. Al is het maar om de bibliotheken een steun in de rug te geven en te laten zien dat wij trots zijn op de buitengewone prestaties die de bibliotheken geleverd hebben in een jaar waarin niets gewoon was. Uiteindelijk is de longlist samengesteld uit 12 bibliotheken waarvan er traditiegetrouw maar 5 overbleven voor de shortlist.

Beste Bibliotheekspecialist
Ook was het dit jaar lastig om een shortlist voor de Beste Bibliotheekspecialist (voorheen Beste Bibliothecaris) samen te stellen. Alhoewel er een redelijk aantal van 15 aanmeldingen binnengekomen was, (veel mensen werden aangemeld door collega’s of zelfs bezoekers van de bibliotheek), bleek tot verbazing van de jury een aantal aangedragen specialisten niet genomineerd te willen worden. Vaak omdat de betrokkenen erg bescheiden waren, niet graag in de schijnwerpers wilden staan of vonden dat hun prestaties kwamen door hun team.

Alhoewel de prijs voor de Beste Bibliotheekspecialist open staat voor iedereen werkzaam in het veld van de openbare bibliotheken, dus ook medewerkers van aanverwante instellingen zoals POI’s, bleek dat voor enkele aangedragen kandidaten ook een reden om af te haken. ‘Ik vind dat de prijs meer toebehoort aan iemand die in het veld werkt dan aan iemand die op landelijk niveau werkt en dus niet rechtstreeks met de doelgroep te maken heeft.
De jury denkt dat dit veel te bescheiden is. Zonder deze medewerkers kunnen de mensen op de werkvloer hun werk niet goed doen. Tenslotte bleek een kandidaat die door meerdere mensen aangedragen was zich te oriënteren op een carrière buiten de bibliotheekwereld, en niet te kunnen garanderen dat ze in 2022 nog in de bibliotheek werkzaam zou zijn. Reden voor de jury om deze kandidaat niet te nomineren.

Op de longlist bleven zo 9 mogelijke kandidaten staan waarvan ook enkelen afvielen omdat ze bijvoorbeeld pas een jaar werkzaam waren in de bibliotheeksector. En traditiegetrouw kan er maar op 3 kandidaten gestemd worden.

De genomineerde bibliotheken


Het gaat om de aangegeven vestiging. Tussen haakjes staat tot welke groep bibliotheken de vestiging behoort. Vanaf 1 oktober zullen er op de website van Bibliotheekblad profielen en filmpjes van deze bibliotheken gepubliceerd worden.

•Bibliotheek Alphen Centrum (de Bibliotheek Rijn en Venen).
•Bibliotheek Budel
(de Bibliotheek De Kempen).
•CulturA & Zo Nootdorp
(de Bibliotheek Oostland).
•HuB.Bibliotheek Kerkrade
(de Bibliotheek Kerkrade/Simpelveld/Voerendaal).
•de Bibliotheek Venlo.

De genomineerde specialisten


•Anneke Tiddens, lees- en mediaconsulent bij Biblionet Groningen. Tevens consulent leesbevordering en informatievaardigheden, en specialist educatie.
•Jantien Borsboom,
projectleider KennisCloud / Programmamaker DigiLab & LocHal bij Bibliotheek Midden-Brabant
.
•Milet Verberne,
marketing- & communicatiespecialist bij Bibliotheek Hoorn.

Publiek stemt mee
Naast een professionele vakjury krijgt ook het publiek een stem in de uitslag. Dat doen we door op de website van Bibliotheekblad iedereen in staat te stellen een stem uit te brengen op de bibliotheek en specialist van zijn/haar voorkeur. Uiteraard is het niet mogelijk om meer dan één keer een stem uit te brengen. De bibliotheken en specialisten zullen zich presenteren door middel van een video en een profiel. Stemmen kan van 1 oktober tot en met 22 oktober op de website van Bibliotheekblad.

De Beste Bibliotheek en de beste Bibliotheekspecialist van Nederland is diegene die zowel door de vakjury als door het publiek het hoogst wordt gewaardeerd. De stem van de vakjury weegt hierin dit jaar voor het eerst twee keer. De bibliotheek en de bibliotheekspecialist die als beste worden verkozen, ontvangen de NBD Biblion / Bibliotheekblad Award.

Oordeel vakjury
De vijf genomineerde bibliotheken worden bezocht door de juryleden, die hun kennersblik laten gaan over zaken als gebouw & inrichting, diensten & producten, service & klantgerichtheid, maar die vooral oog zullen hebben voor de maatschappelijke en culturele werking van de bibliotheek en de samenwerking met individuele en institutionele partners.

Doel verkiezing
Door middel van de verkiezing Beste Bibliotheek en Beste Bibliotheekspecialist wil Bibliotheekblad laten zien dat Nederland beschikt over aantrekkelijke, kwalitatief hoogwaardige, vernieuwende bibliotheken die het waard zijn om in stand te houden. De wedstrijd zorgt lokaal en landelijk voor een zinvolle discussie over de plaats en de functie van een bibliotheek in de lokale samenleving en genereert, zeker plaatselijk en regionaal, veel publiciteit. Medewerkers ervaren een nominatie als een geweldige opsteker. De verkiezing van de beste bibliotheek van Nederland wil nadrukkelijk geen prijs voor het mooiste gebouw zijn. Zij stelt zich ten doel die vestiging te onderscheiden die het best functioneert, die optimaal invulling geeft aan de functies uit de bibliotheekwet.

Noten
1.Directeur-bestuurder Bibliotheek Midden-Brabant en winnaar van de Beste Bibliotheek 2020 (LocHal).
2. Bibliotheekadviseur, auditor, voorzitter KB-Inkoopcommissie e-content en voormalig directeur-bestuurder OBA.
3. Directeur-bestuurder Bibliotheek Bibliorura, bestuurslid Vereniging van Openbare Bibliotheken, architectuurhistoricus en maker van het blog Ten Aanval.
4. Adviseur en interimmanager, wegvoorbereider Collectief Landelijk Bibliotheeksysteem en voormalig directeur-bestuurder de Nieuwe Bibliotheek.
5. Senior adviseur bij Biblionet Groningen en winnaar van de Beste Bibliothecaris 2018-2019.
6. Hoofdredacteur Bibliotheekblad.

Geef een reactie
Gerelateerde berichten