Het bibliotheekwerk in de Oosterschelderegio wordt flink uitgebouwd

Bibliotheek Oosterschelde ontvangt een eenmalige specifieke uitkering van de overheid om nieuwe vestigingen te openen en bestaande bibliotheekvoorzieningen te verbeteren in de gemeente Tholen en Schouwen-Duiveland. De overheid stelt dit geld beschikbaar om de bibliotheek nu én in de toekomst voor iedereen beschikbaar en bereikbaar te laten zijn.

Volgens Robin Bierens, directeur van bibliotheek Oosterschelde is de financiering hard nodig. “Vanaf 2025 komt er een zorgplicht voor gemeenten en provincies om de toegang tot de openbare bibliotheek te waarborgen. Iedere inwoner heeft dan recht op een goed bereikbare, volwaardige openbare bibliotheek. Daarvoor wordt de bibliotheekwet aangepast. Bibliotheken zijn er niet alleen om boeken uit te lenen, een volwaardige bibliotheek is er bijvoorbeeld ook voor taalcursussen en computertrainingen voor beginners. En om culturele activiteiten, voorleesmiddagen, inloopkoffie of belastingspreekuren te organiseren, zowel in de vestigingen als in de wijk of op de scholen. Dat kan nu lang niet in iedere gemeente.”

In het voorjaar van 2023 konden gemeenten financiering aanvragen om nieuwe bibliotheekvestigingen op te richten of bestaande voorzieningen door te ontwikkelen en te versterken. Meer dan 200 gemeenten hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen. In totaal is 39 miljoen euro aangevraagd. Het budget dat beschikbaar was, 17 miljoen, is daarmee ruim overvraagd. Daarom hebben niet alle gemeenten financiering toegekend gekregen.

Gemeente Tholen en Schouwen-Duiveland kregen, net als 50 andere gemeenten, de financiering toegekend op basis van de volgende criteria: Als eerste hebben gemeenten financiering gekregen die nog geen bibliotheekvestiging hadden en een vestiging willen oprichten. Daarna is voorrang gegeven aan aanvragen van gemeenten waar de gemiddelde afstand tot een vestiging of servicepunt groot is, en die te maken hebben met maatschappelijke opgaven, zoals een hoog risico op onderwijsachterstand en groot aandeel laaggeletterdheid.

In de komende periode gaat Bibliotheek Oosterschelde samen met gemeente Tholen en Schouwen-Duiveland hieraan verdere inhoud en opvolging geven. En worden in goed overleg de plannen verder geconcretiseerd.
Daarnaast gaat Bibliotheek Oosterschelde zich samen met andere gemeenten in de regio maximaal inspannen om ook de rijksgelden, die volgend jaar beschikbaar komen, naar de Oosterschelderegio te halen. Het past in deze tijd om ondernemerschap te tonen en het niveau van voorzieningen in de regio te versterken en daar zet Bibliotheek Oosterschelde zich volledig voor in.Gerelateerde berichten