Handreiking: Jongeren en (beperkte) basisvaardigheden

Foto: Tim Mossholder / Unsplash. De foto dient slechts ter illustratie, en heeft geen directe link met ‘beperkte basisvaardigheden.’

(Bron: Probiblio)

Jongeren die te maken hebben met beperkte basisvaardigheden kunnen voor de bibliotheek een interessante en complexe doelgroep zijn. Want wie zijn ze? Wat inspireert ze? Hoe bereik je ze? In de handreiking ‘Jongeren en (beperkte) basisvaardigheden’ brengt Probiblio de doelgroep in kaart en vind je uitgebreide informatie, inzichten en inspiratie op het gebied van programmering.

Hoe specifieker je een groep wil determineren des te ingewikkelder het is om de doelgroep te vinden. Dat komt omdat jongeren met beperkte basisvaardigheden in de eerste plaats gewoon jongeren zijn. Ze clusteren zich meestal niet in een community rondom het thema laaggeletterdheid. Ze groeperen niet in een club beperkte digivaardigen. Ze gaan doorgaans gewoon naar school, ze worstelen met hun pubertijd en identiteit net als vele andere leeftijdsgenoten, en lopen rond met vraagstukken over geld verdienen, het hoofd boven water houden en prestatiedruk. Ze krijgen te maken met regelgeving, verantwoordelijkheden en mogelijkheden. Het enige verschil met hun geletterde leeftijdsgenoten is dat ze het extra moeilijk hebben deze regels, verantwoordelijkheden en mogelijkheden te vinden, te interpreteren en toe te passen. En dit heeft ingrijpende gevolgen op het gebied van kansengelijkheid en hun toekomst.

Belevingswereld
In deze handreiking (onder het artikel te downloaden) nemen we je mee in de belevingswereld van jongeren met beperkte basisvaardigheden. Wat zijn de issues waar deze doelgroep tegenaan loopt, waar vinden we ze en hoe bereiken we ze? Het laat zien hoe de bibliotheek haar maatschappelijke en educatieve rol kan inzetten om deze jongeren de skills en vaardigheden mee te kunnen geven zodat zij, net als hun geletterde leeftijdsgenoten, de kansen krijgen die ze verdienen.

Meer weten?
Neem voor meer informatie over deze publicatie contact op met Anne Huber: AHuber@probiblio.nl
Of neem een kijkje in het jongerendossier, met daarin allerlei publicaties, tips en inspiratie rondom jongeren.

Download hieronder de publicatie


Gerelateerde berichten