In Memoriam: Mannes Westra, oud directeur KopGroep Bibliotheken

We ontvingen het droevige bericht dat oud-directeur van KopGroep Bibliotheken Mannes Westra vrijdag 29 oktober op 67 jarige leeftijd is overleden. Hij was al geruime tijd ziek.

Mannes was een bibliotheekman in hart en nieren. Hij heeft KopGroep Bibliotheken jarenlang met grote inzet en enthousiasme geleid. Ook na zijn afscheid in 2017 als directeur/bestuurder bleef hij geïnteresseerd en betrokken. We denken met respect en warmte terug aan zijn toewijding en vakmanschap.

Mannes begon zijn loopbaan in de zomer van 1980 op Texel, kersvers van de Bibliotheek- en documentatieacademie in Deventer. Na drie jaar verruilde hij die post voor Schagen, zes jaar later werd het de bibliotheek in Den Helder. In 2008 fuseerden de bibliotheken in de Noordkop. Mannes stond aan de wieg van die fusie en werd directeur van de nieuwe organisatie KopGroep Bibliotheken.

Missie
Het was zijn missie om een goede voorziening voor de inwoners van de Noordkop te realiseren. De bestrijding van laaggeletterdheid stond hoog in zijn vaandel en ook goede voorzieningen voor de jeugd. In 2013 en 2014 werden in twee gemeenten forse bezuinigingen aangekondigd. Die kwamen hard aan, omdat zo niet meer de dienstverlening geboden kon worden die Mannes voor ogen had bij de start van KopGroep Bibliotheken.

Gelukkig was er daarna het lichtpuntje van School 7. Na een voorbereiding van ruim tien jaar opende de nieuwe bibliotheek van Den Helder in 2016 haar deuren. Mannes zag de prijzen voor School 7 (Beste van Nederland en later Beste van de wereld) als een kroon op zijn werk. In 2017 nam hij eervol afscheid van KopGroep Bibliotheken. Met een erepenning van de gemeente Den Helder en lovende woorden over zijn vele verdiensten voor het bibliotheekwerk in de Noordkop.

De uitvaart is in besloten kring.

Bij zijn afscheid als directeur/bestuurder van KopGroep Bibliotheken kreeg Mannes Westra een erepenning van de gemeente Den Helder uitgereikt (2017).

Geef een reactie
Gerelateerde berichten