Inzendtermijn geopend voor internationale prijs voor beste leesproject

Het Deense softwarebedrijf Systematic heeft een internationale prijs in het leven geroepen om projecten en initiatieven die analfabetisme helpen bestrijden te onderscheiden. Organisaties worden opgeroepen om projecten in te dienen voor deze Systematic Joy of Reading Award. Inzenden kan nog tot 15 maart. De uitslag zal op 3 juni bekendgemaakt worden, tijdens het internationale bibliotheekcongres Next Library in Aarhus.

De Joy of Reading Award is geïnitieerd door Systematic samen met Aarhus Public Libraries en wordt tweejaarlijks uitgereikt tijdens het bibliotheekcongres Next Library. Met de award willen de initiators aandacht vragen voor het bevorderen van leesvaardigheid door de spotlight te zetten op een project ‘which is working innovatively to combat illiteracy, and which focuses on the individual’s love of reading and their reading skills’. De organisatoren benadrukken het belang van het gebruik van ‘innovative methods to spread the joy of reading and combat illiteracy’.

Om mee te kunnen dingen voor de prijs dienen de genomineerde projecten ten minste twee jaar lopen en de indieners dienen aan te tonen hoeveel mensen er bereikt zijn met het project.

De prijs werd voor het eerst uitgereikt in 2017 aan de Zuid-Afrikaanse FunDza Literacy Trust. In 2019 ging de prijs ook naar een Zuid-Afrikaans project: Nal’ibali. In 2017 behoorde de VoorleesExpress overigens tot de zes genomineerde projecten die de shortlist haalden.

Een internationale jury, bestaande uit professionals die werkzaam zijn binnen het onderwijs, bij bibliotheken of op het gebied van leesbevordering, beoordeelt alle ontvangen aanmeldingen, selecteert de genomineerden en de uiteindelijke winnaar.

Aan de Joy of Reading Award is een geldbedrag van 10.000 dollar verbonden. De winnaar zal bekendgemaakt worden tijdens het internationale bibliotheekcongres Next Library, dat op 3 juni plaatsvindt in Aarhus en dat (mits de coronasituatie het toelaat) zowel een fysieke als een online component zal krijgen.

Projecten kunnen ingediend worden tot 15 maart 2021 via dit formulier (pdf) dat kan worden gemaild naar joyofreading@systematic.com.

Systematic is overigens ook betrokken bij de internationale Public Library of the Year Award, die sinds 2014 wordt toegekend en waarvan de organisatie sinds 2018 mede in handen is van de IFLA. In 2018 won School 7, de hoofdvestiging van KopGroep Bibliotheken in Den Helder, de Award. Vanwege de coronasituatie en als gevolg daarvan de afgelasting van het IFLA-congres werd de Public Library of the Year Award in 2020 niet uitgereikt, maar het is de bedoeling dat de prijs in 2021 wel toekend gaat worden. Daarover (en over de inzendtermijn voor voordrachten) volgt binnenkort meer informatie, zo meldt Systematic.

Geef een reactie
Gerelateerde berichten