Kat en Hond spreken nu meerdere talen

Kat en Hond ontstonden jaren geleden als Cat and Dog op een schoolbord in Ghana. Deze geesteskinderen van René en Elke Leisink hielpen in boekjes, spelletjes en atlassen de Engelstalige en later ook de Nederlandstalige woordenschat van kinderen vergroten. Maar Kat en Hond kunnen meer. Samen met Rijnbrink brengt Biblionef vijf tweetalige edities uit: Nederlands-Arabisch/Oekraïens/Tigrinya/Dari en Farsi.

Tekst: Lisette Blankenstein

Karien van Buuren en Anita van Lierop werken als senior-adviseur bij Rijnbrink.“We kenden Biblionef-directeur Bethzy Gianella Chiang al, omdat Biblionef eens een mooie boekencollectie had die wij die wij onder gezinnen konden verspreiden waar weinig (Nederlands) werd gesproken of weinig boeken in huis waren.”, vertelt Karien van Buuren. “De kinderen uit die gezinnen konden met die boeken even wegdromen, even weg van de zorgen en gewoon op een leuke manier met boeken bezig zijn, samen met hun ouders. Dat was een succes. Toen onze samenwerking met asielzoekerscentra en andere opvangorganisaties ter sprake kwam, werd het idee voor de tweetalige Kat en Hond-boekjes geboren.”

Vaardig in de thuistaal
Anita van Lierop: “Wij wilden opnieuw iets doen met een collectie die aantrekkelijk is voor nieuwkomers. Het is vaak moeilijk om boeken in kleinere of niet-westerse talen in de bibliotheekcollectie te krijgen omdat we die niet kunnen bestellen, dus we wilden graag boeken in verschillende talen laten drukken.” Het is voor kinderen in AZC’s extra belangrijk dat ze vaardig zijn in hun thuistaal, legt Karien uit. “Dat helpt hen om ook het Nederlands te leren. Maar vooral is die thuistaal onderdeel van hun identiteit, en nodig voor contact met hun familie. Dus het is ontzettend belangrijk om juist die thuistaal ook te leren en bij te houden.”

Universeel herkenbaar
De Kat en Hond-boekjes zijn ideaal om kinderen te helpen taalvaardiger te worden, vinden Anita en Karien: “Korte zinnetjes, veel herhaling, mooie tekeningen, en met die pratende dierenfiguren niet specifiek voor een westerse context. Er komen veel emoties en voorwerpen in voor die universeel herkenbaar zijn.” Biblionef ging op zoek naar vertalers, en Rijnbrink deed een behoefteonderzoek onder bibliotheken. Die bedienen ook schakelklassen, hebben pop-upvestigingen in opvanglocaties en komen met de VoorleesExpress ook bij mensen thuis. Anita: “We hebben enkele titels van de Engelstalige versie als voorbeeld laten zien aan de bibliotheken om ze een beeld te geven van wat zij van de reeks kunnen verwachten. Ze reageerden positief, bijna alle vestigingen bestelden een of meer sets van 65 boekjes: 13 Kat en Hond-titels in 5 talen.”

Proefexemplaren
De productie had wat voeten in de aarde – niet alle talen hebben een voor Nederlandse drukpersen gangbaar schrift – maar in januari worden de boekjes geleverd. Karien: “Wij gaan het volgen: hoe zetten de bibliotheken de boekjes in, hoe worden ze gewaardeerd? Ik heb er eigenlijk alle vertrouwen in dat ze van waarde zullen zijn.”

Gerelateerde berichten