KB: Pilot met boeken naar Caribisch Nederland

Photo by Timothy Eberly on Unsplash

De KB is samen met Biblionef en een aantal bibliotheken een pilot gestart om ervoor te zorgen dat er vanuit Nederland boeken worden gestuurd naar het Caribisch deel van het Koninkrijk. De aanschaf van boeken op deze eilanden is namelijk erg duur, terwijl bibliotheken in Nederland vaak goede boeken afschrijven. Intussen zijn de eerste ladingen met boeken (en zelfs meubels) verzonden. Doet jouw bibliotheek ook mee? De KB is sinds 2018 in contact met de openbare bibliotheken op de BES-eilanden: Bonaire, St. Eustatius en Saba. Dit contact kwam tot stand op verzoek van OCW, met als doel om de inwoners van de eilanden toegang te geven tot de online Bibliotheek. In 2019 is dit gerealiseerd. Vervolgens kreeg de KB het verzoek om dit ook voor de andere eilanden (Curaçao, Aruba en St. Maarten) mogelijk te maken. Dit hebben we na de uitbraak van corona met spoed opgepakt, zodat ook de bibliotheken daar meer digitale producten konden bieden aan hun klanten. In juni 2020 konden alle inwoners van de eilanden in Caribisch Nederland (CN) bij de online Bibliotheek.

Uitbreiding van de samenwerking

De samenwerking werd in die tijd verder uitgebreid. Wat duidelijk werd uit de gesprekken is dat het aanschaffen van fysieke boeken op de eilanden duur is. Er zijn nauwelijks boekhandels en de kosten van verschepen zijn hoog bij kleine hoeveelheden. Tegelijkertijd hebben de inwoners wel behoefte aan een goede meertalige collectie.

Meisje Cariben

In Nederland halen openbare bibliotheken regelmatig boeken uit de collectie omdat deze na vijf jaar afgeschreven worden. Sommige van die exemplaren zijn nog in prima staat en dus geschikt voor hergebruik. Wat er met die afgeschreven exemplaren gebeurt verschilt per bibliotheek: ze worden verkocht, weggegeven of vernietigd. Mogelijk kunnen deze exemplaren dus verstuurd worden aan de collega’s in CN.

Oproep op Biebtobieb

Om de interesse bij de Nederlandse openbare bibliotheken hiervoor te polsen heeft Sander van Kempen, senior adviseur bij de KB, in mei 2020 een oproep geplaatst op Biebtobieb. Daarna ging het hard. Verschillende bibliotheken meldden zich en gaven aan naast boeken soms ook meubels ter beschikking te kunnen stellen. Tevens bood Roos Biesheuvel van bibliotheek Heusden aan om Sander te helpen bij de organisatie. Sander vond een partij die hem kon helpen bij dit initiatief: Biblionef, dat ook in het KB-gebouw gevestigd is en al jarenlang actief is op de eilanden.

Eerste zendingen

Na een aantal gesprekken met Biblionef, de bibliotheken op de eilanden en de bibliotheken in Nederland ging de pilot van start. In oktober 2020 stuurde bibliotheek Enschede de eerste zending boeken. Daarna zijn er ook meubels van Bibliotheek Barneveld, Bibliotheek Hoorn en Bibliotheek Almere verstuurd. Op deze manier kunnen er ook materialen van BoekStart worden verstuurd om uit te proberen op de eilanden. De NBD heeft een donatie gedaan van 300 nieuwe boeken, die inmiddels ook verscheept zijn.

kist met boeken

Positieve reacties

De reacties van de bibliotheken op de eilanden zijn zeer positief. Zo kregen we uit Saba te horen: “We appreciate this wonderful gesture from our fellow libraries and librarians in the Netherlands” en vanuit St. Eustatius:  “In het kort kunnen wij zeggen dat we heel blij en tevreden zijn met onze mooie donaties vanuit Nederland.” We willen de volgende bibliotheken, ook namens de collega’s in CN, hartelijk bedanken voor hun donatie van boeken of meubels: De bibliotheken Rotterdam, Enschede, Haarlemmermeer, Voorschoten-Wassenaar, Maartensdijk, Salland, Kerkrade en Hoorn, en ook: Idea Cultuur en De Nieuwe Bibliotheek. Ook willen we de bibliotheek Heusden/Drunen en in het bijzonder Roos Biesheuvel bedanken voor haar inzet bij dit project.

Bieb Cariben

Hoe nu verder?

Vooralsnog is de pilot positief ontvangen. We zijn van plan om regelmatig pallets met boeken te sturen naar de eilanden en gaan daarvoor op zoek naar structurele financiering.

Meedoen?

Wil jouw bibliotheek  ook meedoen? Doneer dan boeken of de opbrengst van de verkoop van jullie afgeschreven exemplaren aan Biblionef. Mocht je boeken willen doneren, zorg er dan voor dat je bij het afschrijven uit de collectie per doos aangeeft welke exemplaren er in de doos zitten en hoeveel het er zijn. Dat scheelt Biblionef veel tijd. Er is veel behoefte aan jeugdboeken, bijvoorbeeld AVI, AK en AP, maar ook andere donaties van boeken zijn van harte welkom.

Geef een reactie
Gerelateerde berichten