VVBAD publiceert gids Vlaamse exitstrategie voor de informatiesector

Op vrijdag 24 april maakte de Belgische Nationale Veiligheidsraad de exitstrategie uit de coronacrisis bekend, waarmee België de genomen maatregelen gefaseerd wil afbouwen. Bibliotheken en archieven worden in deze exitstrategie niet specifiek genoemd, maar wel heeft de Nationale Veiligheidsraad aangegeven rond 18 mei samen met deskundigen te zullen bekijken of er een versoepeling van de maatregelen kan komen voor bibliotheken. Hierop anticiperend heeft de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie (VVBAD) een gids ontwikkeld met praktische adviezen aan de informatiesector om gefaseerd terug te keren naar een normale werking. De op 24 april door de Belgische Nationale Veiligheidsraad bekendgemaakte exitstrategie bestaat uit drie fases, in het kader waarvan onder andere op 11 mei winkels weer hun deuren kunnen openen, scholen met ingang van 18 mei geleidelijk kunnen heropenen en vanaf 8 juni mogelijk restaurants (en later cafés) geleidelijk kunnen gaan openen. Over bibliotheken en archieven is in de existrategie niets specifiek vastgelegd, maar wel wordt bijvoorbeeld over musea gemeld dat de opening wordt overwogen tijdens fase twee, rond 18 mei. De Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie (VVBAD).meldt echter dat rond 18 mei door de Nationale Veiligheidsraad samen met deskundigen ook zal worden bepaald of er een versoepeling van de maatregelen kan komen voor bibliotheken.

De VVBAD heeft voor de informatiesector daarom een gids met praktische adviezen (pdf) ontwikkeld om gefaseerd terug te keren naar een normale werking, wanneer de Nationale Veiligheidsraad dit opnieuw toelaat. De adviezen bieden een leidraad en houden op zich geen verplichtingen in, aldus de VVBAD..

De VVBAD stelt in de toelichting bij de 24 pagina’s tellende gids vast dat experts het erover eens zijn dat we nog een hele tijd met het coronavirus moeten samenleven en dat dat vraagt om een aanpassing van de werkprocessen, zowel op korte als op lange termijn. De VVBAD verwijst in de gids naar een aantal algemene maatregelen en benadrukt dat elke instelling door haar eigenheid andere aandachtspunten kan hebben en schetst vervolgens voorstellen met betrekking tot de mogelijke stadia van een gefaseerde heropening van respectievelijk openbare bibliotheken, universiteits- en hogeschoolbibliotheken en archieven en documentatiecentra. 
Voor openbare bibliotheken worden vier stappen geschetst: beperkte dienstverlening via een afhaalsysteem (reeds functioneel), beperkte toegang tot de bibliotheken (collecties) voor het publiek, heropening van de verblijfsruimten van de bibliotheken voor het publiek en als laatste: herneming van de publieksactiviteiten en vormingen. Per stap worden verschillende aandachtspunten en tips geschetst. (Veel van de aandachtspunten zijn overigens vergelijkbaar met de richtlijnen in de Nederlandse protocollen – zie daarvoor onder andere de update bij het bericht ‘Openbare bibliotheken mogen weer beperkt open met ingang van 11 mei’.)
Daarnaast gaat de gids ook nog kort in op de situatie voor de medewerkers en biedt hij regels voor gebruikers.

Photo by Dustin Tramel on Unsplash

Geef een reactie
Gerelateerde berichten