Klaas Gravesteijn benoemd tot directeur VOB

Foto door Lilian van Rooij

De Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) heeft in haar bestuursvergadering Klaas Gravesteijn per 1 juli benoemd tot directeur.

Gravesteijn is op dit moment werkzaam als beleidsadviseur verenigingszaken bij de VOB. Hiervoor was hij onder andere als verenigingsmanager bij diverse brancheverenigingen en als directiesecretaris bij het GBIO. (Gemeenschappelijk Begeleidingsinstituut Ondernemingsraden). Verder heeft hij brede ervaring in politiek en openbaar bestuur, onder andere als gemeenteraadslid in Utrecht.

Interim-voorzitter Anne Rube: ‘Het bestuur acht het van grote toegevoegde waarde dat Klaas zorgdraagt voor continuïteit. Daarnaast zijn we blij met zijn kwaliteiten, potentie én grote betrokkenheid bij en gevoel voor de sector en de verhoudingen daarbinnen.’

Klaas Gravesteijn: ‘Bibliotheken hebben een ongelooflijk belangrijke functie in de samenleving. Aan het versterken daarvan draag ik graag bij’. De VOB moet een vereniging zijn voor, door en met de leden, met oog en aandacht voor de diversiteit van de leden. Daarnaast kunnen we verder groeien in onze rol als serieuze en betrouwbare gesprekspartner voor overheden, stakeholders en partijen in het bibliotheeknetwerk. Met het bibliotheekconvenant hebben we een stevige basis gelegd onder de samenwerking, die gaan we de komende jaren uitbouwen.’

Geef een reactie
Gerelateerde berichten