Leesbevordering in het mbo: op veel punten verbetering mogelijk

Leesbevordering op het mbo kan op veel punten verbeterd worden. Dat blijkt uit onderzoek van DUO in opdracht van Stichting Lezen, onder docenten Nederlands en studenten in het mbo. Docenten vinden leesbevordering over het algemeen belangrijk maar bij zowel het schoolbeleid als de lespraktijk valt nog winst te behalen. Gebrek aan tijd is een veelgenoemde belemmering om leesbevordering in de les te integreren. Ook de lage leesmotivatie van veel studenten maakt het moeilijk aandacht te besteden aan leesbevordering.

Hoewel de meeste docenten zich (enigszins) deskundig achten op het gebied van leesbevordering, geeft een meerderheid aan dat slechts een kwart tot de helft van de studenten enthousiast kan gemaakt worden voor lezen, zelfs als docenten alle tools en middelen tot hun beschikking zouden hebben. Lezen heeft een (erg) slecht imago onder mbo-studenten. Veel studenten vinden lezen gewoon niet leuk. Bovendien zijn ze snel afgeleid, bijvoorbeeld door hun telefoon. Zij vinden lezen wel belangrijk voor hun taalontwikkeling maar vinden tegelijkertijd dat leesonderwijs bij primair en voortgezet onderwijs hoort en niet bij het middelbaar beroepsonderwijs. Om in deze situatie verbetering aan te brengen zijn in het rapport een aantal aanbevelingen opgenomen. Zo zou een geoormerkt budget en meer tijd voor docenten de effectiviteit ten goede komen.

Infographic over lezen in het mbo
Een goede leesvaardigheid is belangrijk bij iedere opleiding en bij ieder beroep. Wanneer lezen op het mbo bij alle vakken een vast onderdeel is van het curriculum, wordt het voor studenten vanzelfsprekend. Door oog te hebben voor de leesmotivatie van studenten, te zorgen voor een goede toegang tot boeken en door gebruik te maken van effectieve werkvormen zoals vrij lezen, kunnen mbo-instellingen de taalontwikkeling van studenten stimuleren. In een overzichtelijke infographic https://www.mailinglijst.nl/redirect.aspx?l=1621856&a=12490600&t=H&ls=107305&ahash=9AF37749A7F6183CCD7388EACDE339DCE15A4E85E02B606DA6A45D1150502CFF&lhash=432294B684D2AA8C03A9DEF7EBDD9012E635D9E32FE1456BF30B8BE7DE655C4Bzijn zeven aandachtspunten voor leesbevordering in het mbo op een rij gezet. De infographic is de vierde in de Stichting Lezen-reeks Lezen in beeld. Aandacht voor lezen bij álle vakken, een actuele en gevarieerde boekencollectie en bevlogen (vak)docenten: onder andere deze zaken zijn van belang om mbo-studenten enthousiast te maken voor lezen.

Gerelateerde berichten