Mark Deckers publiceert derde boek

Mark Deckers, bestuurssecretaris bij Rijnbrink, schreef onlangs zijn derde boek: Mejuffrouw Gehner en meneer Zwager, uitgegeven door Waanders. (ISBN: 9789462625525, prijs € 17,50). Ondertitel: ‘Het dappere duo in het moedige verzet van de Apeldoornse bibliotheek in de Tweede Wereldoorlog’. Eerder verschenen van zijn hand: ‘Alles behouden. De oorlogsdagboeken van de Bibliotheek Deventer’ en ‘Geruisloos verdwenen uit de bibliotheekgeschiedenis. Het lot van de ontslagen Joodse bibliotheekmedewerkers’.

Mark Deckers (geboren in 1971)begon zijn carrière als bibliothecaris en bekleedt momenteel de functie van bestuurssecretaris bij Rijnbrink. Hij heeft een uitgebreide expertise op het gebied van openbare bibliotheken en publiceert met enige regelmaat over de geschiedenis van openbare bibliotheken.

In Bibliotheekblad 7 (digitale editie) dat uitkomt rond 20 september kunt u een video-interview met Mark Deckers bekijken dat afgenomen wordt op de boekpresentatie die 1 juni in CODA te Apeldoorn plaatsvindt.
Het is kort dag, maar kaartjes hiervoor zijn nog beschikbaar via deze link.

Over het boek
Op 1 juni 1944 neemt mejuffrouw Gehner ontslag als directeur van de Apeldoornse bibliotheek. Ze wil namelijk niet onder een nationaalsocialistisch bestuur dienen. Mejuffrouw Gehner was de enige openbare bibliotheekdirecteur die in de oorlog uit principe haar werk neerlegde. Voordat het zover kwam is er een steekspel met vele schermutselingen met de bezetter en NSB’ers aan vooraf gegaan. Een kat- en muisspel waarbij duidelijk was dat de bezetter altijd het bestuur en de directie van de leeszaal klem kan zetten.
Mark Deckers laat in dit boek zien hoe de bezetter en hun NSB-vrienden achter de rug van het bibliotheekbestuur om stappen zetten om het bestuur ten val te brengen. Dit alles met het doel om te komen tot een zuiver nationaalsocialistisch propaganda-instituut. En ook laat het zien hoe dat idee in het laatste oorlogsjaar weer instort door menselijke hebzucht, onkunde en chaos. Het is een archiefonderzoek dat zich laat lezen als een avonturenroman.


Gerelateerde berichten