Misgelopen leenrecht jeugdboekenmakers gecompenseerd

(Bron: auteursbond)

Jeugdboekenschrijvers hebben succesvol actie gevoerd voor eerlijke leenvergoedingen. Staatssecretaris Uslu heeft in het bestuurlijk overleg afspraken bezegeld tussen scholen, bibliotheken, gemeenten, uitgevers, makers en overheid over het inhalen van misgelopen leenrecht bij schoolbibliotheken of de Bibliotheek op school (dBos). Schrijvers, illustratoren en uitgevers zijn jarenlang de dupe geweest van het feit dat er geen passend systeem is voor leenrechtvergoedingen via schoolbibliotheken.

De zaak kwam in een stroomversnelling door de actie #neemderegie waaraan vorige zomer vele jeugdboekenmakers hebben meegedaan. De toenmalige minister Ingrid van Engelshoven heeft daarop actie ondernomen en haar opvolger in dit dossier, staatssecretaris Gunay Uslu, heeft vandaag de afspraken in het bestuurlijk overleg afgerond. Daarbij waren alle betrokken organisaties aanwezig.

Compensatie
In het bestuurlijk overleg is overeengekomen dat er 6 miljoen euro compensatie voor de voorbije periode komt, een uitbreiding van de auteurswet en een jaarlijkse toevoeging van 3,5 miljoen euro (indicatief) voor uitleningen via bibliotheken op scholen.

Miro Lucassen, voorzitter Auteursbond: ‘Voor de Auteursbond is dit een bijzonder plezierig moment, we zijn erin geslaagd om in overleg met alle andere belanghebbenden een ongewild onrecht te herstellen zodat makers nu weer de vergoeding voor hun werk krijgen waar ze recht op hebben.’

Staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur & Media): ‘Schrijvers en illustratoren zorgen ervoor dat jonge mensen hun wereld vergroten – ook in de schoolbibliotheken. Makers moeten eerlijk beloond worden voor het belangrijke werk dat ze doen. Naast compensatie gaan we ervoor zorgen dat dit voor de toekomst beter vastgelegd wordt in de wet. Na de zomer komen we met een nadere uitwerking van dit plan.’

Gerelateerde berichten
Lees meer

Blog: Doen & Laten

Tekst: Jan van Bergen en Henegouwen, specialist informatiedienstverlening bij de Bibliotheek Schiedam Essentieel ‘s Winters kon het best…