OBA en European Cultural Foundation slaan handen ineen

Foto: Christian Lue / Unsplash

De OBA en de European Cultural Foundation (ECF) gaan samenwerken. Beide partijen delen de visie dat bibliotheken dienen als veilige publieke plekken waar bezoekers de mogelijkheid hebben te leren, anderen te ontmoeten en zich uit te spreken. Dergelijke openbare ontmoetingsplaatsen zijn onmisbaar voor een gezonde samenleving en het welzijn van mensen. OBA en ECF gaan onder andere gezamenlijk programma’s organiseren. Op 9 mei – Europadag – lanceren ECF en OBA met zes andere Europese bibliotheken The Europe Challenge. Bezoekers en andere betrokkenen worden uitgedaagd om oplossingen te formuleren voor maatschappelijke vraagstukken.

De uitbraak van het coronavirus stelt een open, democratische en inclusieve samenleving voor grote uitdagingen. De bibliotheek heeft hierin een belangrijke functie en is een essentieel onderdeel van de maatschappelijke, sociaal-culturele infrastructuur van de stad. De OBA-locaties bijvoorbeeld, zijn flexibele ‘co-working spaces’ voor Amsterdammers, buurthuizen voor mensen die nergens lid van zijn en ontmoetingsplekken om – verbonden met de wereld door WiFi – toch onderdeel te kunnen zijn van de samenleving.
“Laten we bij de culturele wederopbouw van Europa post-Corona dan ook gebruik maken van die publieke plekken die een divers publiek trekken,” stelt André Wilkens, directeur van EFC. “Bibliotheken bedienen miljoenen Europeanen met hun kleine verhalen en grote geschiedenissen. Ze bieden plek aan creativiteit en gemeenschapszin.”

Martin Berendse, directeur van de OBA, voegt toe: “De OBA is al ruim 100 jaar de openbare plek waar alle Amsterdammers terecht kunnen om in vrijheid zichzelf te ontwikkelen en anderen te ontmoeten. De stad Amsterdam positioneert zich als een Europees centrum voor cultuur en kennis en wil graag al haar burgers de kans bieden om deel te nemen aan het (digitale) maatschappelijke verkeer.”

Drie pijlers samenwerking
De samenwerking tussen de OBA en ECF berust op drie pijlers. De eerste pijler betreft het verder stimuleren van het idee dat publieke plekken – en de daarin aangeboden publieke kennis – noodzakelijk zijn voor een gezonde samenleving. Bij de tweede pijler gaat het om het besef en inzet van digitalisering als een fundament voor nieuw burgerschap. Bij de derde pijler tenslotte, draait het om Europa als de gezamenlijke omgeving voor het delen en waar mogelijk oplossen van lokale vraagstukken. In eerste instantie starten beide partijen met een gezamenlijke programmering. In een later stadium kan ook gedacht worden aan een gedeelde huisvesting in één van de OBA-vestigingen.

The Europe Challenge
Op 9 mei – Europadag – lanceren ECF en OBA samen met zes andere Europese bibliotheken, ondersteund door het netwerk Public Libraries 2030 en de Europese organisatie Democratic Society, The Europe Challenge. Tijdens dit event staan uitdagingen met betrekking tot maatschappelijke vraagstukken centraal. Het uitgangspunt is om naar wensen en ideeën te luisteren van mensen die zich bevinden op een door hen zelf uitgekozen plek, namelijk een bibliotheek. Op die manier garandeert het project veel meer de betrokkenheid van bredere groepen mensen dan bij andere Europese projecten het geval is. Deelnemers worden echt onderdeel van een Europese beleving en dragen bij aan de totstandkoming van een gedeelde Europese publieke ruimte.

Geef een reactie
Gerelateerde berichten