OBA start met huiswerkclub voor kwetsbare kinderen

De OBA is op advies van de Amsterdamse kinderraad met ingang van 25 mei op vier locaties in de stad gestart met de OBA Huiswerkclub. De huiswerkclub is met name gericht op kwetsbare kinderen van 8-12 jaar, aan wie zo in de vier OBA-vestigingen rustige werkplekken voor het maken van huiswerk kan worden geboden. De groepen van acht tot tien kinderen worden begeleid door twee OBA-medewerkers en alle werkplekken zijn voorzien van laptop of tablet. De Amsterdamse kinderraad is tot zijn advies gekomen naar aanleiding van de niet volledige openstelling van scholen en met het oog op het gegeven dat niet alle kinderen een goede werkplek thuis hebben, aldus de OBA in een persbericht. ‘Het is goed dat de scholen per 8 juni weer volledig opengaan, maar dan blijft het nog voor veel kinderen nodig om een rustige werkplek te hebben, ook om achterstallig huiswerk in te halen.’
Scholen kunnen voor de OBA Huiswerkclub zelf leerlingen selecteren. Het zal gaan om kinderen die thuis niet rustig kunnen werken, structuur nodig hebben of kennis willen bijspijkeren. Leerkrachten zullen de betreffende ouders stimuleren om hun kind aan te melden.
In de komende periode zal de OBA in overleg met het onderwijs en de gemeente rustige werkplekken blijven bieden voor leerlingen die dit nodig hebben.

Kinderburgemeester Ilias zegt over het initiatief: ‘Wij zijn er om iets te betekenen voor Amsterdamse kinderen. Vet tof dat dit dankzij ons (de kinderraad), de gemeente Amsterdam en de OBA is gelukt. Wij hopen hiermee kinderen te kunnen helpen in het afdwingen van onze kinderrechten. Ieder kind heeft recht op goed onderwijs en een rustige werkplek.’
Martin Berendse, directeur van de OBA: ‘Deze periode laat des te meer zien dat een rustige en veilige werkplek niet voor alle Amsterdamse kinderen vanzelfsprekend is. Wat een goed idee van de kinderraad om de OBA in te schakelen. Met veel plezier organiseren wij deze nieuwe huiswerkclub.’.
De Amsterdamse kinderraad (met als voorzitter de kinderburgemeester) is door de gemeente in het leven geroepen omdat zij graag wil weten wat kinderen bezighoudt en hoe de stad nog leuker zou kunnen zijn voor kinderen. Elk schooljaar wordt een kinderraad gevormd met leerlingen van groep 7 of 8 van de basisschool. De kinderraad is in 2019 ingesteld, niet alleen om kinderen een stem te geven voor het lokale bestuur maar ook om politiek en het democratische proces voor deze groep aansprekender te maken.

Geef een reactie
Gerelateerde berichten