Peelgemeenten bouwen samen aan bibliotheek van de toekomst

De rol van de bibliotheek in de maatschappij verandert: van alleen boeken uitlenen is al lang geen sprake meer. De bibliotheek draagt actief bij aan de ontwikkeling van mensen op het gebied van onder andere (digi)taalontwikkeling, kennisdeling en ontmoeting. Om dit op structurele wijze te kunnen blijven doen in Helmond, Deurne, Asten en Someren, werd op donderdag 12 januari het Convenant Bibliotheekwerk Helmond-Peel ondertekend in het nieuwe gemeenschapshuis van Asten, ’t Kwartier.

Bibliotheekconvenant
Wethouders Marita van Lierop (gemeente Helmond), Tom Oomen (gemeente Deurne), Janine Spoor (gemeente Asten) en Willem van Doorn (gemeente Someren) ondertekenden het convenant. Met het zetten van hun handtekening, benadrukken de wethouders het belang van de bibliotheek voor de inwoners van hun gemeente. Met deze overeenkomst en bijbehorende financieringsafspraken bouwen de gemeenten samen aan de bibliotheek van de toekomst. De grote verschillen in financiering tussen de gemeenten zijn hiermee ook verleden tijd.

De motor van een vaardige samenleving
Robin Verleisdonk, directeur-bestuurder van de Bibliotheek Helmond-Peel, is tevreden met de voortzetting van de samenwerking. “De afgelopen jaren hebben we laten zien hoe belangrijk het is voor gemeenten om te beschikken over een goede en stabiele bibliotheekvoorziening. We hebben hard gewerkt aan inhoudelijke en financiële afspraken op basis van onze plannen voor de toekomst,” aldus Verleisdonk. De afspraken in het bibliotheekconvenant gelden tot en met 2025.

Basis- en plusdiensten
Volgens Verleisdonk zorgt dit convenant ervoor dat de financiering van de bibliotheek naar een basisniveau wordt gebracht. Elke gemeente krijgt een basispakket aan dienstverlening vanuit de Bibliotheek Helmond-Peel. Denk hierbij aan de fysieke collectie in de bibliotheek, de online collectie van de Online Bibliotheek en de maatschappelijke, educatieve en culturele activiteiten. Extra producten, diensten en grotere projecten die een gemeente in zijn subsidiebeschikking op kan nemen (zoals de Bibliotheek op School, Scoor een Boek en het TechLab), zijn deel van het pluspakket.


Gerelateerde berichten