Delpher uitgebreid met ruim 160.000 gedigitaliseerde kranten

Op 20 april zijn ongeveer 163.000 krantenedities toegevoegd aan Delpher, de website met gedigitaliseerde historische Nederlandse publicaties. Het gaat voor een belangrijk deel om edities van bijna zestig krantentitels die tot dusver nog ontbraken in de database, de grootste aanvulling van kranten in Delpher in zo’n vier jaar tijd.

De Koninklijke Bibliotheek (KB) noemt als meest opvallende toevoeging aan Delpher dit keer de 16.500 edities van het Algemeen Dagblad, waarmee opnieuw een grote, landelijke krant aan de database is toegevoegd.

Een ander bijzonder aspect van deze toevoeging is volgens de KB dat er voor het eerst kranten uit de eenentwintigste eeuw bij zitten: de meest recente edities zijn uit 2005. ‘Daarbij moet wel worden opgemerkt dat de kranten uit de periode 1995-2005 om auteursrechtelijke redenen niet online verschijnen; deze kunnen alleen in de KB zelf worden ingezien. Omdat de KB momenteel gesloten is vanwege de coronacrisis, zullen mensen die in deze edities geïnteresseerd zijn helaas nog even geduld moeten hebben,’ zo voegt de KB toe.

Er zijn edities toegevoegd van zo’n 70 krantentitels, waarvan er 58 nog niet in Delpher vertegenwoordigd waren. Naast het AD en andere regionale kranten gaat het onder andere om elf Indonesische (cq Nederlands-Indische) titels, zoals de Sumatra-bode (1902-1937) en De Nieuwe Vorstenlanden (1883-1930). Andere opvallende toevoegingen zijn volgens de KB Het Binnenhof (1945-1960), het Belgisch Dagblad (1915-1918), bedoeld voor Belgische vluchtelingen tijdens de Eerste Wereldoorlog, en het Centraal blad voor Israelieten in Nederland (1886-1940). Elf reeds in de database vertegenwoordigde titels zijn verder aangevuld, waaronder duizenden afleveringen van Tubantia,Het Vaderland en de Arnhemse Courant.
De kranten zijn onder meer afkomstig van het Museum Hoeksche Waard, de Universiteitsbibliotheek Amsterdam en de KB

Eerdere aanvullingen van Delpher met kranten vonden onder meer plaats op 16 maart 2020, 21 januari 2019, 11 december 2017 en 13 april 2016Delpher bevat inmiddels ruim 1,6 miljoen krantenedities en zo’n 14 miljoen krantenpagina’s.

Geef een reactie
Gerelateerde berichten