Poëzieweek 2022 / Dashboard Poëzie

Photo by Thought Catalog on Unsplash

Op donderdag 27 januari, Gedichtendag, is in Nederland en Vlaanderen de jaarlijkse Poëzieweek begonnen. Het thema van de tiende editie is natuur. Het motto ‘Bloesemingen en overvloed’ is ontleend aan een gedicht van Ramsey Nasr, die dit jaar het Poëziegeschenk Wij waren onder de betovering heeft geschreven, waarin hij vertelt over het dichterschap en de rol van natuur in zijn leven. Ramsey Nasr was van 2009 tot 2013 Dichter des Vaderlands.

Tot en met woensdag 2 februari is op veel plekken in het land extra aandacht voor poëzie, in de media, in bibliotheken, boekhandels en op scholen. Ook online is er veel te genieten. Voor een overzicht van alle activiteiten of het aanmelden van een activiteit zie www.poezieweek.com.

In het kader van de Poëzieweek is op Bibliotheeknetwerk het nieuwe Dashboard Poëzie gepubliceerd: Dashboard poëziecollectie. Dit dashboard toont het aandeel poëzie in de fysieke collecties van openbare bibliotheken en in de collectie van de online Bibliotheek. Ook de cijfers over leners van poëzie zijn hier te zien, uitgesplitst naar geslacht en leeftijd. Bibliotheken kunnen de cijfers van hun eigen bibliotheek afzetten tegen de landelijke cijfers, de resultaten van de provincie en andere bibliotheken.

Gerelateerde berichten