Prinses Laurentien bezoekt het Leerplein van Zaffier (samenwerking met Bibliotheek Kennemerwaard)

Op woensdag 13 september heeft prinses Laurentien een werkbezoek gebracht aan het Leerplein van het sociaal werkbedrijf Zaffier in Alkmaar. De prinses was er op uitnodiging van Paméla Melkert, Taalheld 2022 in de categorie Publieksprijs.

Paméla had jarenlang moeite met lezen en schrijven en is als taalambassadeur betrokken bij het Leerplein. Het Leerplein is een initiatief van Bibliotheek Kennemerwaard (Taalhuis) en Zaffier. Het bezoek viel in de Week van Lezen en Schrijven. Met die week vraagt Stichting Lezen en Schrijven extra aandacht voor lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden. Prinses Laurentien is oprichter van de stichting. De prinses sprak met verschillende werknemers van Zaffier over het Leerplein en wat dit voor hen betekent. Prinses Laurentien: ’Wat ik meeneem van vanochtend is dat jullie (bibliotheek en Zaffier) slimme beslissingen hebben genomen om mensen bij elkaar te brengen en in beweging te krijgen om te leren. Met het Leerplein wordt ook bijgedragen aan verbinding’.

Leerplein
Het Leerplein is in 2019 ontstaan n.a.v. behoeften bij de werknemers van het toenmalig WNK (nu Zaffier) om beter te leren omgaan met de computer en verbetering van de taalvaardigheid.
Bij het Leerplein worden de medewerkers in staat gesteld om onder werktijd, geholpen door medewerkers van Bibliotheek Kennemerwaard, aan hun basisvaardigheden taal, rekenen en computervaardigheden te werken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het programma Oefenen.nl, maar bijv. ook specifieke vragen m.b.t. computergebruik of smartphone komen aan de orde. Maar ook actuele onderwerpen worden behandeld als daar behoefte aan is. Denk bijvoorbeeld aan Stoptober, Donorregistratie, verkiezingen (stemmen, Stemwijzer) of wordt ingesprongen op vragen vanuit de werkgever (Zaffier). Denk hierbij aan budgettering.

Deelnemers mogen op eigen niveau en in hun eigen tempo deelnemen. Wanneer een werknemer van Zaffier wil deelnemen aan het Leerplein wordt eerst een gesprek gevoerd om de leerbehoeften op te halen. Deze leerbehoeften worden vastgelegd in een persoonlijk ontwikkelplan. Op dit moment zijn er twee Leerpleinen, in Alkmaar en bij het postsorteercentrum in Opmeer.
Gerelateerde berichten